Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
40
BES.
To hefhrewt bekijven, vervloe-
ken, V.
"Befide, bejides , behalve, daaren
boven, daarbeneven, behalve
dat »beneven , bezijden
no body thinks Jo btfides myfetf,
niemand denkt zoo behalve
ik; he ftood beftde the king, hij
Hond bezijden den koning; he
is beftde himfelf, hii is buiten ver-
ftand; to be bejide the marck,
van het doel afwijken; beftde
the purpofe, gansch niet ter
zake.
To befiege, belegeren, v.; to befiege
a town 9 eene ftid belegeren.
Befteger y belegeraar, m»
Befteging, belegering, ƒ.
To beftubber, bemorfen, v. a»
To bejmear, befmeren, y,
Befmearer, befmeerder, m*
Befmearing, befmering, f,
To befmoke , berooken, y.
Be/moking, berooking , ƒ.
Tobefmut, befraodderen, y.
Befom» bezem, m,
To befort, fchiiken, voegen
y.
To befot, dwaas maken, verdwa
zen, y,
JVj befpatter, befpatten, beklad-
den, belasteren, y.i^o befpattet
one*s ftockings with dirt, zijne
Jtoufen befpatten , to befpattei
oné*% reputation, iemands goe-
den naam bevlekken, iemand
belasteren.
To befpawlt befpuwen, bekwij-
len, y.
To befpeak, befpreken ,y.;to he-
fpeak a thing, iets befpreken ;
to befpeak a pair of fiioes, een
paar fchoenen befpreken.
To befpeckle, befpikkelen, y.
Befpeckling, befpikkeling, /,
To bsfpew, befpuwen, y.
To befpit, befpuwen, yj
To befpot, befpatten, bevlek*
ken, y.
Befpottirg, befpatting, f
fo befl/iinkif, befprenkelea, be
BET.
. fprengen, y.
To befputter, bemorfen, bezoe»
delen, y.
Be[l, best, adj»
The beji thing, de beste zaak.
/ will do my beft, ik zal mijn best
doen; ï fpeak to the beft of my
knowledge, ik fpr^-ek naar mijne
beste kennis.
Btjl of all, het allerbest.
To befiead, bededen, y.
Beflial, beestelijk , adj.
Bsfiialtty, beestelijbheid, ƒ.
To bejiir one's fel] yery vigorously ,
zich wakker bezig houden.
To bellow, hefteden,uitgeven, y.;
' tob flow a cfiarity upon one,
iemand eene aalmoes geven;
to beflow part of one^s time upon
books, een gedeelte van zijnen
tijd in de boeken hefteden.
Beftowing, befteding, ƒ.
Adiforderly beftowing, eene ver-
kwisting, roekeiooze uitgave.
To btjiride, befchrijden, y.
Btftriding, befchrijding , /.
Bet, wedding, ƒ.
To het, verwedden, wedden, y.
To betake, tot iets begeven, y. be
betakes himfelf to the jludy of
pkilofophy, hij begeeft zich tot
de leeroefening der wijsbegeer-
te; to betake one'sfelf to his heelst
het hazenpad kiezen.
To bethink, bedenken, v.
To hethral, tn llavernij brengen.
To betlde, aankomen, overko-
men, y.
Betimes, bij tijds, ady.
Betimes in the morning, *s mer«
gens vroeg.
To betoken i heteekenen; bedui-
den, y.
Betokening, beteekening, f.
Beiony, betonie, f»
To ^«rr/z)',verraden, beklappen,
y.; to betray one*s country, zijo
vaderland verraden; Jke betrayed
his jecrets^ zij ontdekte zijne
geheimen.
Betrayer, verrader, belüap£)er|«2i