Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page

150
moe.
Mfsftaan, mhvoegen,v, to nvfhe
come; het m sftaat liem, it mijhe-
comes him; dac kleed tnisdaat
hem . that coat does not fit hirn,
IM{srt?nd, m delect,
MisJlap, m misccrriage,
MKftcJIing, ƒ. m-Hn^f, error,
J\'Hsta«?ten, r. to mijlake,
Ab'sren, v. to dung, to manure.
Mitten, y. to ' mist, to grow
Misthoop, m, dunginU
Mistig , adj. mi{ly;mm g weder,
mi/iy weather,
JN^isrrcd, ni. esror, mifcarriage.
Mistreden , r, to err
-Mistroostig, rdj- Hik, adv. dif
ccnfo!atc, difmayed, dcfolate ,
defpairirg,
Mi^tfoofti^hcid, f, dijconfolate
rief's^ defpair.
Mistrouwen, n.mifiruji, diffidtn-
ce , fufpicion.
M 5.rrouwen , v. to mijirufl,
Mistrovwlg, a(^j, lijk, ady, dijfi
dent 9 jujpicious,-
Mistwagen, m, dung cartj
Misval, m, mifcarrta^e,
M svatting , /. misvcrftand,
7rj)flake , Piisunderflqnding,
Misverftand, n. mis under/landing,
Misvoegtn, zie misftaan.
Miszeggen , v. to fpeak amifs,
to fay amifs,
^4is^ellen y, to misplace,
M>ts, conj. provided, conditional^
ly ; mitsdat, mitsdien , provided
that ; mitsdezen , hereby.
Modder, w. mud, dirt; mod
derplas , ƒ. puddle; modder-
floot, /- muddy ditch,
Modderachïig lijk, ady, mud-
dy, di'ty.
Modderen, y, to draw the mud
out of a ditch , Qr channel.
Modderpoel, m fink of puddle.
Mode, f, /r,vde.t fapiion^
iMoed 5 nu courage, heart, ppirit
MOE.
hebben, to keep courage, to he
if g .od cou-age; wees goeds
inoeds , be of good-cheer ; vol
moed<, tu'l of courave or fpi-
mned opgeven, den
moed vtrliTen gevcn den
nioed laten zinken, to lo/e
one*.t courage^ to become difcour*
aged, to d'f^ond; zijnen moed
k«!elGn, to cool one's couroge;
wcl te moede, of ^ood our,
age; kwalijk te moede, dip-
niayed, dijco^rifort^d; moed be •
neming, f, difcnuragenieni.
Moede, vermoeid , adj. wiavy ^
tired; movdc van wachten, of
wanrlek-n, W£::yy of waii:*}g,
or av; ik htn moede van
ds»ar ic fi'ian . ! avi lired with
goirg tli.rt; hethecftmij moe-
de gemaakt, it has wearied
me.
Moedeloos, adj, fainthearted.
Moedeloosheid, f, faintheaited*
nefs, wJaknefs.
Moeder, /. mother ; moeder des
huisgezins, houfe-wife ;zoo moe»
der, zoo dochter,/ii« mother,
like daughter; moedermoord,
m,matricide; moedernaakt, adj,
/lark'Kaked; moedertaal, f, na»
tiye tongue, morthertongue; b'j
fpreekt niet dan zijne moeder*
taal, he does not fpeak any
other language than his mother^
tongue.
Moederkruid, n. feverfew.
Moederlijk, hady. motherly,
Moederloos, adj motherlejs.
Moedig, adj,\ ]V, ady, courageous,
lofty , proud.
Moedigen, y, to encourage.
Moedigheid,/', courage.
Moedwil, f. infotence.
Mpedwillens, ady. willfuVy,
Moedwillig, adj. lijk, adv. info»
lent, malapert,petulant,faucy,
wit If u I.
moed grijpen, moed fcheppen , Moedwilligheid , f, pelulancy,
to take heart, to take courage ^ Moei, f. aunt.
io plucK up one's fpirits; meed Moeial, n, bufyhody^