Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
MISi
140
ful fpendeu
Misbruiking, f. mifpending»
Misdaad, / crime, mijdeed^ of-
fence, trefpafs.
Misdadig, adji lijk , ady, crUni'
nal, guilty.
Misdadige, criminal, culprit
Misdeelen, v« to overlook one in
fharing, to deprive one of hii
[hare, rrrisde.xL
Msdienst, m. ill Perylce, alfo
the fervice of tht mafs.
Misdoen, y. to mifdo, to do amifs,
to offend, t'ans^refs.
Misdragen, v. as i ch misdra-
gen iflechf gedragsn , toc-mpo t
one's felf Hi, w m-^behave.
Misdragt, f abortive birth, mif-
eaniage,
^fisdra^tig, a'lj. abortive»
Misdruk, », -vaile paper»
Misdr jf,mifdemeanoury crime,
trefpafs»
M sduid ng, /. mifconfiruction,
JVIi^gcvras, n, unnatural txcres-
cency.
Misgreep, /. fattU, error»
Misgrijpen , y. to mifs in catching i
or taking; zich misgrijpen, to
tnifcarry.
Misgrijping, f, mifcarrying.
Misgunnen, y. to envy , grudge,
Misgunner, m. envier»
Misgunning, /, envying»
Mishagen, y. dipfke, difpleafe \
ket mishaagt mij, / dtf )ike it,
I donU IÏU it.
Mishagen , n. diflike, difpleafure,
mishagen aan iets hebben, to
diflike a thing.
Mishandelen, y» to ufe ill.
Mishandeling , /. bad ufage.
Miskraam,/, mi fear dage; abor-
tion ; zij heefc eene mis
kraam gehid, fhe his had a
miCcarriagei
Misleiden, y. to mi (lead»
Misleider, m. deceiver»
M sJeiding , /. mifleafiinF.
Mislukken, y. to mifhafpen.
Mislukking, / mipia^ ^nnsjortune^
mifcarriage»
Mismaakt, adj, lijk , ady. misfii %p»
ed, deformed
Mismaaktheid, f, disfigurement,
deformity,
Mismaken, v, to mißaps, dif*
figure.
Mi-making , f, miftaping , dif*
figuring.
M'smi»edig, adj. lijk, ady% for"'
rowful, fad,
Mismoedi^en , mismoed g ma»
ken, to dlßiearten
Vlismoedigheid, /. forrow, fad^
neft; mismoedigheid, mistroosi
ughod, dffmaytd iOrtdatou ,
tief pair.
Mimoe^en. m nfsccegdbeid, /•
aifpieafure. aif content; een mis-
noegen opvatten, to fake pit*
Misnoegen, y. to dtfcoment.
H\^'p^\,m,medtar; mispelbocroi
m. medlar-'tree,
Misplaatfen, y» to misplace»
IVlisplaatüog , /. mifplacing.
Misprijzen , y. to difpraife, hla*
me, flight.
Misprijzer, m, blamer, difpraifer.
M sprijzmg, /. d'fpraiftng»
Misraden, v. to guefs wrong»-
M'srekeriiog, f, rnijreckoning,,
Misfchien, aäv, pts haps , per*
adventure, pofibly.
Misfelijk, adf, fi^ange, odd; het
is eene m sfdijke zaak, it is
an odd misfeluk, kwa-'
Jiik, jkweamipi; zij werd mis»
fel.jk, ßi grtw ill.
Misfel jkheid , /. oddnefs, illnefs.
Misfen , v. to mifs ,fail, wam; het
/ doel misfen, to mifs the aim ;
zijnen flag misfen, to mifs hts
bl'w; ik mis een boek, / mifs
ab ok; zonder misfen , without
fail ; ik kan dat boek niet mis.
fen, I cannot fpare that boot,
Mufive, /. letter»
Msflaan, y, to mifs 9ne*s blow,
Misflag, m, mijlake ^ fault ^ mlf*
fing, failure
Mm,
m, miß, fogt
G a