Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
MID.
hikvtïQ^, chopping knife \ mesferi
koker, knife cafe; meslenma
ker, r.u cutler; mesfenwinkel,
n. cuttler'*s jhop,
Mesfing , n brafs,
JVI=$c, raise, ƒ. dung; raistwa
gen , m. dumr cart,
jVlesten, v. to dung, to manure
«»//Ai/wn^jeenenakker mesten,
to aung a field; mesten , vetl
maken fatten ;ganzen
rmstixk 0 ctam geefe ;z ch zel
ven mesten, tupamper oneUfelf,
Mester, m, fattener.
.Mest^ans, f. crammed g^ofe,
Mesting, ƒ. fattening.
Met, prep with; met elkander,
with one another; met ieis
bezig zijn, to be b.fy yi^ith a
MIO.
147
middag , after-noon ; 's achter-
middags , in the afternoon;
middaglijn , f, mtridian ; mi i-
dagmaaal . u, dinner; m ddag-
maal houden , v. to di^ e,
Middel, «. ^neans , remedy, expe^
dient, mediun; door wat mi 1-
del, by what means; wat mid-«
del is ervoor zulk eene kwaal V
wh:.t remedy is then for fuc!i
a c'ijiemper Y op een mid dei ])c-
dacht wezcn , to think of an
expedient; bij beztt groote
middelen , he pop fes great
wealth,
Vliddel,raiddeliijf, n. the middle^
wr?/?« ; iemand om het miiel'ijf
vatten , to take one about the
wdfle,
thing; met geweld, 'bv /orf^; Middelaar , m. mediator,
met der daa i, infadl; met der Middelaarfchap » «. mediator's
tijd, in time, in procefs of time ;
met Cf-n, together, at once,
withall; met het krieken vaa
den dag, by break of day, b}
da\bTeak,
IMetaal, n, metal, brafs,
M.'ten, y. to meaPuie; koon
meten, to meafure corn ; lm i
meten, to /wrv^y land.
Meter, m, meafuier; koornme
ter, corn-meafurer; koolme-
ter» meafurer vf coals; land
meter, geometrician,
..IM^ter, duapmoeder ,/, godmo
ther,
.Meting, /. measuring,
JMetfelaar, m, b'icklayer ^ mafon;
metfclaars baas, maßer brick'
layer*
Metfelen , y. tolay bricks, mure;
eene deur toemetfelen, to wall
up a dior,
Metfelwerk, n, brick-work.
Meubelen , / moveables.
Meuken , y. to makefvft, or mei»
low, to mitigate.
Mevrouw, f, madam.
Middag , t» noon ; op den vollen
middag, at noonday; voor
ofice , meat at ion >
Middelb'iar , aai- miMe ftzed ^
indipret.t; middelbanr van ou-
derdom, m Iddle -aged.
Middelen, y. to mediate.
Middelen, m. nuans, reifenue;
hij leeft v^n z jne middelen, he
I'V'.s of his income,
Middelertijd, adv in the mtan*
t me.
Middelerwijl, adv, mear^while, .
Mid lel ng, /. mediation,
Middellaudfche zee,Mediterrane*
art fea,
MiJJeli jn , f dium ter; vck\<^^tl'
Ijnig, adj. diatnetrica',
M ddeJmaat f, medium.
Midielmatig, adj, Ijk, adv. in^
^ff<rent.
Middelmat gheid , f, mcdiocrity.
Middelmuur, m. pa/tition wall,
Middflpuut, n. center.
Middelrif, mid^if,
MiUdtlflag, m, nvddU fized, mU*
dVtng; middelfoort ,f. middUng,
Middelftreep, f, mi uue-Une.
Middeltogt, m. middle pafagc.
Middelweg, m, midway-
Midden, n. midfl; in het ml!-

niiUdag, the forenoon; achter-| den van de zaal, in the midfl
C 2