Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
144
MED,
mee.
tenmaker,« maß-maker ^mti^t
bosch, m, a wood of fir-
trees,
M^isrelein, tt. meßirr,
Masiik, m, ftopverf, ƒ maßte.
Mat, f. mat; biezen mat, mat of
Tufhes ; hangmat, hammoc;
mat bies, f. butrußu
Mac, adj,w^ary ^ tired,
Mateiijk, ö'j/. moderate; mate-
I ]k, tamelijk, adv, indifferent
iy; matei Ijk wel, pretty well.
Matig, adf, lijk, adv, fober,
moderate.
Mat gen, v,to moderate, tem
per, r gilate ; zijne droefheid
matigen, to moderate one^i
^rief.
Matigheid, f, fohrieiy, tempe-
rance.
Manglijk, ady, moderately.
Matras,/, mattras, quilt under
the bed; matrasmakcr, m, up
hilßertr.
Matfchudding, ƒ. fweepings of
corn in a fliip*
Matroos, m, feaman, failor.
Mazelen, ƒ. meaßes.
Mazelen, de mazelen hebben, y.
to be fick of the meafiec.
Mazen van een net,/,
Medaille, f, medal.
Mede , adv, with , alfo; ga mede,
go with me; ik zal 'c mede ne-
men,/'f// take it with me ; hij
fpot er mede, he laughs at it.
Medebroeder, m, companion.
Medeburger, m, fellow-citizen.
Medebrengen, v. to bring along
with one; wat nieuws brengen
de Engelfche brieven mede f
what news is there with the En-
glißi letters? wanneer de gele
genheid het mede brengt ,
when opportunity ferves,
Mededeelen, v, to communicate.
Mededeelbaar, adf. communicable,
Mededeeling, f, communication.
Mededeelzaam, adf. charitable,
liberal.
Mededinger, m, competitor*
iMededoogen , medoogen , 77,pUy,
\ co*npa(fion.
! Mededoogend, adj. compajfionate,
having pity
Mededoogendheid, ƒ. compafftony
fellowfeeling.
Mede erfgenaam, m, coheir.
M.^geven, wijken, y./O^/vtf way,
to yield.
.VTedegevend, adj, giving wsyy
pliant , fupple,
Medegevendheid, f, pliantnefs.
Medegenoot, m. partaker,
Medegenooifchap, n^partnerfldp,
participation.
Medegezel companion, fdlow ,
confort.
Medehandelaar, m» copartner.
Meaehelper, m, helpmate , ccad'
jutor.
Medeklinker, m, confonant,
Medekomen, v. to ctme vAth.
Medelijden. medelijdendbe.d ,
f. compaffton.
Medelijdend, aij. compaffionate,
Medemaat, medemakker, m.com*
panton.
Medeminnaar, medevrijer , m,
rival*
Medenemen, y, to take with, or
away.
Medepligtig, adj, accefory; hij is
medepligtig aan üe misdaad,
he is accefory to the crime.
Medepligtige, m. complice, abettor*
partaker.
Medeftander, m,partner ,copart'
ner, abettor.
Medeftemmen, v to vote.
Medeftemmer, m. voter.
Medeftemming, f. voting,
Medeftrijd , m, competition.
Medevoogd, m. fellow guardian*
Medewe'.en, n. confcioufnefs*
Medewerken, y, cooperate.
Medewerking, f, cooperation*
Mee , f. hydromel, mead.
Meekrap, f. madder.
Meel , n. meal; roggemeel,
rye-meal; tarwe meel, wheaten*
flower; meelbuil, f. boltings