Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
BEN.
BES.

Belying, beliegtns , f.
To hemire^ beflijken, beklad-
den, V.
To bemoan, beweenen, bekla
gen, betreuren , v,
Bmoanivs^ lieklaging, betreu-
ring.yf
Bemufed, vol gepeins ; m diepe
gedachten.
Bench, bank-, ƒ.
The kingU konings regt-
bank.
Bencher, bijzitter, raad, regtsge
leerde , m.
/"^rt ^ kromte, knak, bogt, klink, f.
To bend, buigen, krommen , aan
fpannen to bend back, ach
terwaarts buigen ; this is alt he
bends his mind to , h j heefc zi'n^
zin daar alleen op gezet; my
fiudy was chiefly bent upon Utter
atures mijne ftuctie was voor-
namelijk op de letteroefening
gevallen ; ht be nds hlmfelfwholly
to this , hij heeft zicb ganfchelijk
daar aan t>ver gegeven ; to bendn
/word, een zwaa'^d buigen; to
bend a cable, eenen kabel vast
maken; with bended knees,
met gebogene knieën.
Bending, h\X\mg.. f, ; a binding
down, nseihollini; .neerbuiging.
Bendings, draaijingen van den
weg, bogten.
Bendlst, bsgtje, n
Bendwith , meelboom , of wilde
wijngaard, m liinenkruid , n
Tieneath , beneden , prep. & ady,
Benediàitn, zegen, m, zege-
'riing. ƒ.
Benefa6t:( n , weldaad , f.
Benefaëtor, weld jener , begunfti-
ger , m.
Benefaâtrefs, weldoenfter, f.
Benefacture, weldaad, /.
Benefice,prove /.kerkelijk-ambt,»
Benejicence , weldadigheid , mild
dadigheid, f
Bénéficiât, voordeelig, nuttig
adj
Mesuft^ yooïdteX, nut, genot/ n
baat, weldaad, f*
7O benefit, begunaigen, beweidt-
digen , bevoordeelen , r.
Benevolence, gunst, goedwillig-
heid, goedhartijiheid, /.
Btne\oltnt »goedwillig, goedhar-
tig , adj.
Benighted, door den nacht over-
vallen , adj.
Benign^ goedenieren.gunftig, adj*
Binigniiy, goedertierenheid, ƒ.
Bent, buiging, neiging, /.
To benumb, verkleumen, verHij-
ven, verdooven, tintelen, ge-
voelloos zijn, v.
Bsnumbednefs, verftijfdheid ,ver-
kleomdheid, gevoelloosheid,
tinteling , /.
Bcnuo}birg, verdooving^ verftij-
ving , tinteling , /.
To bepaint, befchilderen , v. rt.
To bequeath, beërfdeelen, v.
Htqueather, erfgever ,testament-
maker, m.
Bequea'^hirg, erfmaking , /.
Bequeft, eiigaaf, /. legaat ^
T>i beray , l jvuilen , y.
Biraylng , bevuiling , /,
Bsrberry, berberis,/,
To beteave, berooven ,
Bereaved, berejt, l>eroofd.
Bereaving, berooviug.
Bergamot , reukfnnïf,-^
To berob, beftelen, v, a.
Berry, bezie . bes, fbiii, m,\bih
berrti s, blaauwe besfcn ; blacks
berries, bramen, braam be.
zien; ftraW'berries, aard-be-
zien ; goofe^berrids, kruis-be-
zien.
Betyl, beril, (gefteente,) m.
To befeech, bidden, fmeeken, y^
Befaecher, bidder, foieeker, ca.
^^/e-tfcAm^, bidding, fmecking ,/•
To befeem, betamen, voegen, y.
Befeeming , betamelijk, adj.
h befeems, het betaamt, het pa».
To bef et, bezetten, omringen, y.
Befetting ,om\n%\x\%, bczetüi^./i
\To be/hlt, befcbijten, bclukkenj