Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
J42
WAG.
MAL.
CCfJ'p,
Maart,« march \ m^^nicYi bier,
M ren beer ; maartfche buijen
hh-ileritig pm»ers in thefpfi--g
Muat, ./ TKgafurej hij heeft ftoe
de maat. ne has g iod m afu*-
de maat tot een kieed oemen
to taki- meafure for a fu't o
clothey, op de mzzx^ according tt
ni'^nfure y or rule; op maat, ii
dicfti, ir. verje, in meter \ bi--
ven mate, heyond mtajure ^
immoderately \ eeniger mate .
in (ome meafure ; naar mate
proportionable, according toi
maat houden, to ke^p within
bounds; de maat Haan, toheai.
time; maniftok, m perch^ mea
juringrod; maatzang, f. fong
in meter; maatgezang, n, me
trical f^ngi maatklank,
harwo' iousfound, vrtune, maat*
regel, m meafure ; maatflag ,
m. beating of time.
Maat, makker, w, mate, fellow
compan on,
Maaifchap, ƒ. feUowfhip,
Maatfchappij, ƒ. company, focifty:
de Oosrindifcbe Maatfchapp:],
the Eafl'lndia company,
^Taauwen, y. to meaw.
Madelief, ƒ. dazy.
Maf, moede, adj» weary; maf
van drinken, chy^ with d^ink
Magazijn,n. magazine,wareh(tufe.
Mager, adj, lean, meager, f crag-
gy; mager vleesch, lean meat;
een mager paard, uhan^orfe^
a fcra^gy jade; m^iQx worden,
to grow lean*
Itlagerheid, f, leannefs, -
Magriftaat, n, magijirate
magtig kwaad, exceeUn^ bad,
M3gtgen,y toemp\^'er.
"Vlag'-RheiJ, ƒ. mishtiaefs.
M^icfteic, f, mßj ßy; majedeit-
fcheonis, f high treafon,
\lak tam , adj tarne, gentle;
een mak paard, a gentle norfe ;
een makke leeuw, a tame Hor.,
VTakelen, y. to pjvcure a har'
gain, to plai the broker.
M^ken, v. to mcke; eene wet
maken, to make a law; plaats
maken, to make way to make
room; zijn water maVen, to
matte water; veel werks van
iemand maken, to make much
of one; van den nood eene deugd
maken to make a vir tue of
necefftty ; fchulden maken , to
contraä debts;m^9]i u vanhier,
be gone, get thee gone.
Maker , m. maker,
iMakkelijk, adj, eafy.
Makker, m. mate.
Makreel,(zekere vUch^ym.macki"
rel
Makron, f, macaroon.
Ma, adj,foidiß;\i\\ is mal. Äff is
a fooi, malle karen, foolißi
pranks; malle praat, foolifi
Chat, idle talk.
IVIalder, n. corn-meafure.
Malen, y. to grind, to turn as a
mill; koorn malen, to grind
corn; het maalt mij in het
hoofd, my thoughts are taken up
with it, 1 have it in my head;
malen , revelen, to rave^dote ;
hij maalt, he raves; malen,
fchilderen, to limn^i^aintydraw;
hij weet het kunft g naar 't
leven te ma en, he knows hovf
to draw it exaBly to Hfe,
Magneet, zijlfteen,
M>gt, might, powery authoritym, limner, painter
force; met al zijne mf^t , f, grinding, turning*
with all his might; magtbrief,,Maling, f, raying,
9H warrant; magteloos, a\j Malie,/, point; maliekolf, nu
impotent, feeble^ w^ak; mag
teloo^heid, f, feeblenefs,
Ma^tig, adj. Iijk , nighty , power-
ful; jnagtig veel» very much;
mallet,
Mal ebaan, f, malU
^Ui^zxï^er,beteradv ofte
anotherf each others elkander
f