Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
J40
lui.
lus.
luchtftreken , the temperate
ZOr.es,
Luchten, y to air, Jmell, fa
your; lirnen luchten» to air
linnen ; ik raag hem niet luch
ten , / cannot endure j or, ab'.a.
him.
Luchthartig, adj of a gay humour ,
airy,
I.uchihar igheicl, ƒ. gaiety*
Luthtig, adi, airy,
I.uchrigheid, ƒ airinefs.
Luchtje, n fmr.ll gO'le ^ hreeze;
een avond luchtje , an evening
h/eeze ; om eci luchtje gaan, ir-
t.^ke a l-tiU uir.
L':i Uz. fl'.'. g//h,i le.fiotüful
L :ijaird. tn. Jli:ggard.
Luid , adj. lou.i ; met luider ftem-
me, iiidkeeh, with a louo'
voice, ohud.
Luiden, lieden, n people, folks.
Luiden, v, to found^ ring; de
klokken luiden ,ring the bell ^
hoe luidt de brief ? what is the
purport of the letter?
Luider, klokluider, m, ringer.
Luiding . f, ringing.
Luidruchtig, adj, loud, clamarous ,
fonorous*
Luidruchtigheid, f Icudnefs,
Luifel, f, penthoufe,
Luiijeid, luijigheid, f, lazinejs.
{lothfulnefs.
Luik, (1/uiter y wooden window.
Lu ken , fluiten, y,topiut, clot'e.
Icck; Z' jne oo£cn luiken, to fuut
one's eyes.
Luikgat, n. fcutUei'hole,
Luilak, luiaard, m, puggard, la-
zy hones.
Luim, f, humour, k(W air; op
zijne luimen liggen,ro lie in wait.
Lu'paard , m, leopard,
Luipen,y. to oglc,to watch jilently.
Luis, n, loufe ; platluis, crab-low
fe ; weeKluis, bug,
I.nisachtig , adj. loujy,
Luisltruid, n. prtCipHite,
Luister, m. luftre, gUfs, bright-
ftejs y fpUnaor 'y hij was dü luis-
ter van zijn geflacht,/z^waj the
fplendor of his fam ly.
Luisteren , glanzig maken , y, to
lupre,
Lu: teren, v. toehooren, to Up*
en, givK ear ; luister naar mij,
hearkento me; zi) luisterden naar
mijn zeggen niet; they did n t
liften to wuat I faid; het fch p
lu sterdeniet aaar't Totr.the fhip
coul-i not be guUed bythe hei'n.
Luisteraar, hnstsrmk, m. hjl-
ner, hearkener,
Lu sterrijk,flrfy üluft^ious^^loi'ious*
Luistervink, n, hUener.
Luit f. luie; iuiifjetlder, w»
h-te.player.
Luitenant, m, Lievtenant.
Luiwagen, m, fcrubbing brufh,
Luisbosch, m, U ufy fcllvw,
Luizenmarkt, vuddenir.afkt,/, rag'
markety rag fair,
Lu.zig, adj, loufy.
Luizigheid , f, louftnefs,
Luh , geluk , n, luck, fortune ; 't
is luk of laak , it is haphazard ,
htt or mifs.
Lukken , gelukken, v. to fucceed,
to/allout; \ wil met hem niet
lüliken, thingt wun*t fucceed
w'th him.
Luns, f. linchpin*
Lurken , v, to juck, j^uckle.
Lurven,««, iemand bij de lurven
krijgen , to trim ones jacket,
Lu^t, m. defire, app^tite , delight ,
lup; lust hebbtn , to havd a de^
fne; ik heb er geen' lust toe,
Ihuve no appitice for it, I have^
no wind to it; zijnen lust boe-
ten. tofattsfy cné*s appetite, to
fulfil his Irp; de lusten des
vléesches , the lufts of the flept,
LuJ^tfeloos. a'jj, Dpiefs,without ap»
petite. faint, feeble.
Lusteloosheid , f, lijllefnefs^want
0 oppetite, ir.appettncj.
Lusten, y. to have a mirid, to liH ,
totake delight in; bet lust mij,
1 have a mind, I Uke it, I de^
light in it.