Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
138
loo.
loo.
long ffJungs. /i^A/j;tonpkruid
n, lungwort; longpijp, /
wind'pipe ; longzucht, long
ziekte, phtifick.
Lonk, m, amorous look.
Lenken, v. to Jmicker y to caf:
/keeps eyes.
Lont, f. ma/eh for a sun»
Loochenaar, m, denyer.
Loochenen, y» tn deny; hij loo
chenrte her rond uit, he deny\
it ahfolutaly.
Loocheniog, f, denying ; zelfs
verloochening, Jtlf'd-.niaL
Lood , n. lead; een'Wok luods,
a piq of ieaa; looden ko^tls
leaden bultts; kruid en loori
gun pi-wTtr andfkot \ een looó
^evvi.^e, hdf an ounce ; loud .
pidood, plummet; het hang
iti 'r locd , it is perpevdkuUt:
dieplood, founding lead; lood
gieter , m. plummer,
Looden , met een loodje mer
ken als laken , v. to mark with
a leaden mark;, as cl th»
Loodwit, w. cerufs.
Loof, moede, adj, weury, tired ;
ik ben *c al loof, / am weary
of it.
Loof, van hoomen , n, the leaves
oj trees ; het loof valt af, th
leaves fall ff', wijngaard loof
yine-leaves , loofhutten , ƒ
tents ^ or taUrnacle, made cf
' green branches^
Loofheid. f, weatinefs.
Loog,/, lees; tin loogen, met
long fchuren, to fcuwer piwter
with lees.
Loo jen, I DrtoHwen, y. to tan, to
tan leather.
Looijer, m. tanner,
Loojjerij , /. tan- houfe.
Look , m. gaf lick.
Loom, adf. flcw , Im^ering ; een
loome werkman, a (low work^
man.
Loomheid, A. flowrefs.
Loon , m, wcges . (clary, rfward^
recom-pet fe; zijn ioón ontvan-
gen , to receive his wages, to get
his reward; loon r.aar werk
OEtvangeo , to receive recompen-
ce according to one's labours ;
gij hebt uw regte loon, you
are ferved well enouy.h!t loon«
trekker, m, mercenary.
Loonen , v to reward,
Looner, m. rewarder,
I^oon ng , f. nwarding.
Loop, w. r«», couTfe,rac'..carreer;
hij heeft zi nen loop voleindigd,
hi has fin.fhed his courfe; zim'^n
loop is bijna ten einde; his
racj, is almoji rui.; op den loop
/ijn, to be runningi.way , to be
out of doors, to be godd ng
(ihr't:Lax zijne zinnen zijn op den
loop. uiind u w^^-lgother*
ing; ler loops , in a fli. ht or r r/u«
King manner ; de loop tier ftar-
ren, the courfe of the flars; loop ,
buikloop, loofenefs; de loop
van een roer. the har r tl of a
gun ; een loop buskruid,a train
of gunpowder; loopbaan , f,
carreer y race; loopgraven, ir.
trar.ches ; loopplafts , fa place
to run,
Loopen , y. to run; de kosten loo»
pen hoog, the charges run up at
a high fate ; het zeil laten
\ofyx*tn ^ to (ïf ike fail, in boats or
fmall ytpU; gevaar loopen,
to be in danger, to run dan^
^tfr,eeneloopende wond arunm
tiing fore, a ftflula; loopende
hand, running hand,
Looper, m, runner ; looper,
zandlooper, w, honr-glafs.
Loops , adv given to running ^or
gadding about; alfo cock^fh , or
hotfpurred; ter loops, adv»
eurforiiy, flighty.
Loos, adj. cunring, crafiy,fubtle \
een loos wijf, a curming wo»
man^ een looze vos, a fubtU
fox; een loos graf, a cerv
tcph , an empty grave, ertSlbd
only for a monuo,ent,
LoosheW, f, craftinefs.