Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
r

LI] M.
LIN.
Lij, zcewoord , lee, iliat\\.\]xi, f. live; eene Ï jn trekken.
pari of a jhip which is pre fed
by the wind; aan lij, leeward
Ï ijdelijk , fuferabU,tohrahle,en
durable,
lijden, v. to fupr, endure , tole
rate; groote armoede lijden,
to fil f er gr er. t want; ik kan die
pijn niet lijden, 1 cannot endure
that pain.
lijden,« fnf-ranee.
Lijder, m. fuprtr , patient.
Li id ing, f. iu faring.
Liidzaam , ad^. lijk , adv, patient,
ongfuferir.g,
Lrdzaaraheid , f patience,
Lijr, n, body ; lijfLand , n, faOi \
iijftïïpen, m flare ^ lijfknecht
m> fervant thct attends his mas
ter on aU ^.cc^fi » Hjfmoe
der, f, womb; 1 jfrente, ƒ.
lifi^rrtit , annui y , pe jijt.;
zijn g-ld op lijfrenten zetiei..
to buy annui y; iijfsgenade
/. mercy y pardor; om lijfsge
r.ade bidden, tn cy for mercy \
lijfscevaar, n, aanger of Hit,
liilft^af, f, corporalpu'.ifhm. n1
lijrftrafbaar, a^j. aiminul; l.ji-
togt, f, provifw ; lijfira^^anr
m, yeoman of the guards', lijf
wachf , ƒ Ifcsur. rd.
LijfelijR a-lj> I'odily ; corporal :
lijfelijke vermakehjkl eden, bo
dVy plcafnres, *
Lijk, n. co'is, dead body, t^i
lijk begraven, to^urya corps
ot deed body\ lijk'^erst, n.funera:
feafi funeral moau\
lijkkoets, ƒ. funeral coach,
lijkrede. /• Jureral fermon,
L)}ken , gchjken . v, to be like,
to took like; zij I'jkcn elkan-
der gansch niet» ihey are not
at all like nr.^ antther,
Lijmroede , 1 jmftanglitas^iwig.
L jm n. glue.
Lilmachtig, adj. ghifh.
Lijmen , v. to gius.
Lijmer, m
gluer.
Llmerig, adj. ropy.
/o draw aline; öe evennachts-
lijn, the equinoclial line; lijn,
cord, line; ; lijnbaan, f, rope*-
yaru', lijndraaijen , v, to make
ropes, to twifi cqrd;- lijndraai-
jer, m, rcpe-maker.
Lijnen, y. to line, rule.
Lijnolie, f, linefeed-oil.
Lijnwaad, n. linner*
Ljnzaad, n, linefeed,
j.liß, lace, frame; hij flaat
uiet op de lijit, he is not in the
Ufl; de lijst van eenen fpie gel,
the frame of a looking-ilafs;
1 jstwerk, corv'ß.
Lijfter, m. thruß.
Lijvig, adi, corpulent; zwaarlij-
vig, big-bodied.
Lijvigheid, f, corpulency*
Ltjwaard , adv, leeward; te lij-
waard vervallen, to jail to leem
wa-fd.
Loze len , m. plur, bonnets , fmall
(ails.
Likdoorn, m. corn.
L'Jvkebroer, in. tofs-pot.
Likken .y./o/ic^; zijne vingeren,
likk. n , io /fCÄ one*s fingers; lik-
ken 4 als de honden wanneer
z:j drinken, to lapm
Likker, m. Itcker.
Likking , 1. licking.
LiKfteen , m. f/etk ßone*
Likteeken, n. cicatrice.
' il, n* jtlly.
Lillen,y. to tremble,pdytr, ake;
hij lilde van koude, hsfUvered
wi'h cold.
Lillcude, adj, tremlling, ßahing,
quu king.
Limoen, m, lemon*
Linnenboom, m. UrJeti^tree*
Liniaal, m. ruler.
Linie , li n, ƒ. line.
Linker , adj, Uft.
Linker, m, rogmß boy.
Links . adv. lefihnr.ded.
Linnen , homefpun linden ; linnen-
goed, n, linner,'cloihs; Urnen-
kas, f, prefs for linmu ; linnco*
. i