Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
7
Ï3+
lez.
nipiing goods,
Leugen^ zie Jogen.
Leunen v. tolean; op eenen ftok
icuneij, to lean upon a flick.
Leuning, f* rail; de leuningen
van etne brug, the tails cf a
bridge; leuningftoel, w. elbow
or arrffchair,
LeiJr, /. triil^, rag; 'r zijn cee*
ne leuren, they are no (rijles;
lappen en leuren, remnants and
fhreds;te leur ftclien, to difap
point, or fiujirate.
Leus, ƒ watch'Vfind 9 hhit ^
ftgnal;dQ leus geven, to ^iye
the Wf rd ; hij ^af er hem dc
leus van, ke gave hi--n a him
of it ^ hs gcya hint fnme p'-A'C
ff it; 'c gefchiedt maar om de
leuN i it is only done for a ;
gold is de leus. money governs
thiworla^ money makes the mare
to fiO, ^
Leatertar, m, kittrer, alfo bun'
rjer.
Leuteren , v. to loiter ; leuteren ,
riet vast Oaan, to wnver;
daar leutert .ets, het -werk
leutert, fomethivg hinders the
' hufinej^, thi' bvftnefs wn«V fuc
; kuierwerk, n. bungled
work, a!J O a lingering bufinefs
Leven, n. life; vroom leven
honeft life; *c eeuwig leven,iUdwii\er
eternal life; om 't leven ko Lied, n.
lie.
Lezer, nt, reader.
Lezing, f rendink»
Lias, riigfnoer roor papieren,
f. file:
Licht l'ghi ; het wordt I cht,
it grows i*g'it, ur day.
L cht, n. lipHt; bij fiaat zich zel-
ven in 't'licbt , /re flands in his
own light; aan 'f licht bren-
gen, iO bying to lïgHt; een
boek in 't licht geven, lo
gire out, to pubi.pi a book,
Lichtachtig, a -j. fomewhat li^kt,
Lichttn, y, to light, togiyc li^ht^
to fiiim.
Lichtheid, f, lightfomenejs»
L chtmis, m. libertim.
L.chtftraal, m» beam.
Lid, n* joint, member. arflcle;
'c lid van eenen vinder. the joir t
of a firiger : uit het lid. out of
joir.t; de leden des 1 schanms,
the members tf thif b-.tdy; het
verdrag betond uit vcle le-
den, the agreement c)r>/;fled ' f
many artkl ^; lid, deVfel, li<i,
cover; het lid van ee^ kan. ihe
or can; lidmaat
men, tobe killed; iemand naar
't leven fcbilderen, to dra^M
pi.'^ure fom I fe; leven-
loos, adj liftltrJSy levensgees
tfn , m, yiial fpiriis; leveus
middelen, w. plur. viBuols*
Leven, V to live; vroom le
ven, to livs honejily;m eenig
liei 1 leven , to live a folitary
Leven i , adi. Ihi^^Q , alhe ^ li
yt'ly ; levende f'chepP Is, li
ving creatures; levendigheid,
f, vivacHy; levendigmak^ng,
f. yivificaiion, quickening,
Xezcn, V, to read.
lid of a pot,
nu member; een lidmaat der
kerk , a member of the church;
Ii<; water, ledewater, n, the
humvur , or water which is in
thu joints.
n. water of the init ts,
fong ; bruilnft» ieil,
wedding fnrc; herdeuheJ,
pafloral ; het hooglied , the foi g
of fongiA edeboek, n.fünn-book;
li e d c z a D go r, m, bailad-Jinger,
Leden, w» plur, perple, in^ny
foiks.
Lief, odi, lijk, adv- dear,beloy^
ed; \ is mij lief u te zi< n,
Isfugladto fte yOU; mijn liet,
n.y denr,
T.iefdidigbeid , /. chariiy,
LieUie, f Iv^e, chariiy; van
liefde k">vijnen. to ian^ ifli vtiih
love; "Ut hefde tromvtn, lo
marry jor love ; de liefde Gcds ,
the loye of^Güd-, om de liefUc