Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
m

lee.
hhty,
Lesiijk, adf, ugly, iU'^avoured,
deformed , buff j cen; Jeelijke
vrouw, an ugly wofuin,
Lee! jkheid, /: uglim fs ^ ill-fa-
vour ednefs, uuhandfomantfs, di'
formiiy.
Leem, n, loam,clay; leeme wand ,
loam wall, leeme iiuc, hut,
cottage,
L€<?machtig, adj, clayey,
Leemeo, v to plaster with claw
Leen , f fee, fcedal tenure, fief;
eene leen van h rijk, a fief of
the empires, eene leen hetfcn,
to renew fealty and homags tt
the lord paramount; leen , k.
iosn; te leen, to loan; te leer
geven, to put out to loan;
geld te leen nemen, to takt
money at loan ; leengoed , n,
fie farm; leenheer, m, hra
paramour.z ; leeni eden » «,
vpffals , leenman, m. vaffal;
leenmanfcbap , n vaffulage;
leenroerig, adj- held by fealty
and homage; leenfpreuk, ƒ.
.metaphor; leenfpreukig, ndj.
metaphorical ; letnverhcfHng.
f, the renewing of fealty anü
homage to the lord paramount,
Leenen, uitleenen, v, to lend;
iemand de hand leenen, to
lend one a hand.
Leenen . afleenen, ontleenen,
V, to borrow,
Leener, m. ler.der; ontleeaer,
borri'wcr.
Leening» f, lending; ontleening,
rowing,
Lecp , loos, adj fy, cunting.
een Icep-.» gait, a fly blade;
leepe oogen, druipende, roo
de tranige 'oogen, m. bkat"
eyes; leepoogig , blear-ey^d,
Leen gheid, / cutningnef:,
Ltêf, etn bereid vel, n, leather ,
fkIn; vet Itêr, waxed leather;
lee«
131
t"»uwen, V, to tan leather ; le«?r-
touwer, m, tanner; leêrtou»
wer j, f, tan-houfe , or tan»
ner*s trade; Uerbereider, n,
leather-dreß er.
Leer, leere, (, dcärine, O't t.U
plural: leering:u^; gezond in
de leer, found in äoBrint;\2iZi
het u eene leer zi'n, Ut it be
a worning to you; leergeld , n,
monty for teaching, or harn*
ing 5 hij heeft leergeld ge»
geven, he has given money
for hts Uarhing; alfoi hc h s
paid for his foiiy\ leer^ieri^.
cdj lijk , ady, d: ßrvus to Uarn;
leerng, / teächir.g, dcci ire;
valfche leeringen, falfe dccl:i*
nes; leerjaren,c^j-prentlc^lh p;
z jne leerjaren zijn nog n tt
uit, he is not yit out of his
tifhe; leerjongen, m. an üp-
pret. tice; 1 sc rl: n4, m, ai:'cif,U,
lenrnsr; leerl'Uv f^^ha;?, pnn-
Z?c£y7r'p'iieeimecst:r. teciher,
preceptvr ^ fchooiri:.ß^r ; Iccr-
oefeni-g, f, ßmy; Jeerplaais,
f, jchvol; UCiicdo, /. ;Vr-
letrlluk, n a p'-Ani vf
docïrir.e; digTja; leertijd.
appreniici(h'p\ hj heeft zii'r^n
leert jd ui'gev-ieDd , hs nas /t v-
ed his time; leerwijze, f, m -
thod to Uarn; Kerzaam, a j,
lijk, jc'y. a^t tolea-.n^ itßruc»
tiye; leerzaamheid, f, aptn^fs
t3 Uarn, dociiuy ; l^er^icht,
/. eigen efs 10 Icarn; leerzuch-
t g lijk, adv. eagcr tt leam.
Leeraar, m. teacher y do&'.r.
Letnn, f, to learn; van buiten
leeren, to lecrn ly heart; een
ambacht lecr.n, to lea'n a
/facV; leeren, on Ier wijzen , rj
teach ,inform , inßrucl; de lijj
zal 't leeren, :i.\c will ioform
US, time wiU nake it manifß,
time will ß- w it.
zeemleêr, waßisd leathtr , ge-;Lcesbaar, arj, legible,
touwd leêr, tanned /^^ö/Ä^f Leest,/./^y?; lecstenm^cr,
'goudleÊr, gold leather; UCrt lafi-viaker.
F 6