Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
BEG.
BEH.
37
f
fmall heer, dun bter.
lieer, zie, bier»
■ Beer'doth , dood-kleed, begrafe-
nis-kleed, n.
Beet, biet, kroot.
Beetle, tor, bremt, f.
Paviers beetle, ftraat Hamper.
Beetle browed, gerimpeld, o/ge
fronzeld van voorhoofd, norsch,
grijnzig.
Beetli headed , plomp, bot, adj.
To befall, gebeuren, overko-
men , y.
To b.fit, pasfen, voegen, v.
Jt befits, het past, het voegt.
Befitting, voeging, ƒ
To befool, verdwazen, y.
Before, voor, te voren, aleer,
prepr, to appear before the magi
ftrates, voor de overheid ver.
fchijnen ; to go before one
voor iemand gaan ; before
hand, voor 'shands, van te
voren; to give money before
hand, geld op hand ge-
ven; ro ^^ beforehand in the.
VforU, voorfpoedig in de we
reld zijn-, an hour before, een
uur te voren i long before^
Jang te voren; before nnvf,
voor dezen; to get before,
vooruit raken ^ befbre I die,
eer ik flerf; to prefer one
thing before another. bet eene
ding boven het andere achten;
how long will it be before you
corned hoe lang zal het duren
eer gij komt?
To befriend, vriendfchap doen,
begunftigen , v.
Befriending, vriendhoudendheid ,
begunftiging, ƒ.
To beg , bedelen bidden ,v,',he
begs about the town,\i\] bedelt
in de ftad; to beg for a thing,
om iets bidden; to beg leave,
om verlof bidden; / beg
your pardon , ik bid u om ver
giffen is.
To beget, winnen, telen, voort-
b*€Dgen,verkrijgen, v,; to be*
. get children, kinderen telen,
0/winnen, voortbrengen, idle»
nefs begets beggary, luiheid
veroorzaakt bedelarij.
Begetter, teler ,aanteler, voort-
teler, verkrijger.
Begetting, teling, voortteling,/.
Beggar, bedelaar , m,
A crew of beggars, een troep
bedelaars.
To Beggar, ztm rtiaken, uitput-
ten , y.
Heggarlinefs, berooidheid, ar-
moede, /.
Beggary, bedelachtig, adj,
Hegnary, bedelarij , /.
^^gg'fg, bedeling,
To go a berging, gaan bedelen.
Begging frtars, bedelmonniken.
To begin, beginnen, aan vangen, v.
Beginner, beginner, aanvanger.,
ftichter , leerling . m.
Beginning , begin, beginfel, n,
To begnaw, beknabbelen, bet»»
gen , y. a.
Be gone J pak u weg! adj,
'to begreafe, met vet befmeren , y.
To begrime, roeten, zwartfe-
len, V.
To beguilei bedriegen, misleid-
den , y.
Beguiler, bedrieger, misleider, m,
Biguilirtg, bedrieging, bedrie-
gerij, ƒ.
Behalf, wille, wege, m,; on his
behalf, om zijnent wiile; on
my behalf, mijnen't ha^ve,
van mijnen't wege; in my
behalf, om mijnen't wil
To behave, gedragen, aanftel-
len, V.
He bch&ves himfdf well, hij ge-
draagt zich wel, hij legt het
zeer wel aan.
Behaviour, handel, omgang, m,
gedrag, aanftelling; ƒ.; govd
behaviour, goed gedrag, wel-
gemanierdheid , gefchiktheid;
to he bound to one's good beha-
viour, verbonden zijn zich wel
te gedragen.