Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
IJO
ERA.
KR A.

op mijne kosten , af m.vcXrfr^?/, Kraakbeen'^, cdj. grtflty,
vcrgeoffche kosten, tfrp^« Kraakbeziën, blaauvvbesfen , f,
ces: groote kosten doen , to hi'f-be'ries,
make great expe^.ces; op kos-Kraakfteen,w.p/flp/um^,
ten gejaagd worden , to be put\ or cherry,
so expences; aan iemand Kraam f. èoo/A ;* koekkraam ,
gingerbread fiaud.
Kraam, knderbed, ƒ. ch\ld-bed\
in de kraam leggen, to lie iu ;
te kosten leggen, to lay out
much money upon one ; kost - en
fehadeloos , free of cofls or
damages.
Kosten , V. to coft; hoeveel kost
hei? how much does it ccß ?
Koster, m, fexton; kosterÄrhap,
fex tons office,
cottage; duivenkot,pigeon-
hnuCe; varkenskot, hog-flye.
Koten, met koten fpelcn, y. to
t>lay Ui, huckle-bones.
Koud, adj. coW; jhet is koud , it
is cold; koude p s, y?»'^«^/^»^^,Kraan, Mjscbkraan ,
or a dißcttUy in makintr water;
•t koud vuur, gangrene
K^udachtig, adj. cnldifh.
zij moet haast in de kraam
ßie is near her lying down ; in
de kraam komen tobebrought
tobed; kraambewaarfter,/. f/ry-
/2«r/>;kraamheer, m. the ht/fjand
ofa lying in wnman.
Kraamkamer, f. lying in room
Kracn, tapkraan,/, tap ^ eck;
koperen kraan , brafs a.ck; hou-
ten kraan , wooden tap.
f. crane to
h iß up govds; kraangeld, n*
cr&nage; kraan, kraanvogel,
m. craxe, (a bird fo caUed )
Koude, f. cold, froß, wind; ftijfKraauwen, klouwen, v. tof cratch,
van koude, ßif with cold; Kr^h, f. f cratch . ttnQ^oon
groote koude lijden, %o endwe
much cold; eene felle koude,
a piarp frofi,
Kouuheid, f. coldnefs.
Koudvochtig, phlegmatkk.
Kous, f*flocking; een p?ar kou-
fen , a pair of flockings; zijden
koufen, ftlk flockings; kou-
fenband, f, garter; ecn ridder
vandenkoufenband, a knight of
ihe garter 4 koufenkooper, w.
hofler; koufenwinkel, m, flock-
ing fli p.
K-iut, f, talk, difcourfe.
Kouten, y. to talk.
Kouter, «. plotigh-fhare,
Kouw, /. ca^e; vogelkouw,
bird case.
Kozijn, venfterraam, n, crofs-beam
of a window.
Kraag, f. collar.
, f. crow; kraaijetinest,
C'ownefl,
Kraaijen, y. to crow.
Kraak, f. crack.
Kraakbeen, n, griflle*
van visch. n. a fea crab.
Krabbelaar, m,fcratcher,fcrawler.
Krabbelen, met dê pen, y. to
fcribbte , to firawl.
Krabben , n. f catching.
Ki acht, f, pnwer, virtue ,flrength,
force; eene wet, die nog !b
kracht is, a law ßill in force;
uic kracht van zijnen lastbrief,
by virtue of his comihiffion.
Krachtdadg, adj. Iijk, auv. efec
tual ^ ifectually.
Krachtdadigheid, f efficacy, energy.
Krachteloos, adj, weak
Krachte'oosheid, / w?aknefs.
Krachtig, adj. pjwerful,flrong,
effeSlual, nervous, energetical;
krachtig b er, firong beer.
Kracht gheid, ƒ ßrongrefs,
Krflchiig'ijk, flrfy. ejfeSitia'ly.
Krak, m. crack; de mast heeft
eenen krak weg, the maß has
a crack.
Krakeel, «. quarrel^ contefl ^
^r//,'krakeel zoeken, to pick
a quarrel; krakeelzoeker, m*
'J