Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
T
KOR.
KOS.
119
Koppelen, y. to make a match.
Koppeling, ƒ. couplingé
Koppelwoord, «, compound word.
Koppelwoord je, n, conjunction.
Koppen, y. to cup,
i^opp ng, f,'cupping,
Koppi/T, adj, heady, ohjiinate.
Koppigheid, . headinefs^ Jlur-
dinefs.
Koraal,/, head^ een fnoer ko*
ralen, a fit ing oj beads.
Koraal , n, cnraL
Koral'n, hra!en,/. bloed
korakn , Oeuds of cotai.
Kordezic kruiwagen.
Koren, z e koorn.
Korenten,/, cunants.
Korten , y. to fhorten, to deduH ,
to difcount; *c haar korten;
to cut vff the hair; iemand de
vleugels korten, to clip one^s
wings.
Kortheid, /. fiiortnejs.
Korting , /. aftrekking, difcount^
deduêlion.
Korts, adv, lately\ ik heb hem
korts gezien, Jjaw him lately.
Kortswijl, /. jeji.
Korts wijlen, y. to jejï,
Konwicken , y to clip the rnnt^Sm
Korzel, adj, lijk , adv, fret fut,
peevifh^ tcfiincjs,
Korzelheid, f, frowardr.efs, tef'
tinefs , ptevifincfs.
Korf, m, ba/let; een v'schkorf, Korzclhoofd g, adf', heady,
a i een rozijnenkorf^iKosfem, de kwab onder den hals
a tfdil.
Koffie, n, little bajket,
Korhaan, m, woed-cock.
Korhoen, ti. wood-hen,
K O r I g , ad/, full of g* ains,
Kornel, / fijn foort van zemelen^
ihe finefl fort of bran.
Kornet, m, enfign of horfe.
Kornoelje, ƒ. cornet^ komoel-
jeboora, m, cornelian-iTee,
Korrel, m, grain.
Korrelen , v. to kern.
Korst, f, crufl.
Korstje, h, little crufl,
Korftig, crujly.
Kort, adj.fiiort^ brieft cowpend
lOtfj; zeer kort, very fhort\
in 'c kort, in fnort; om kort
le gaan, to be brief kort van
adem, Jltort'winded; een kon
begrip, cn abridgement^ ah-
flra^; de korte ribben, the
fiort rtbs; kort vleesch, eend'
er mcai; te kort fchieten, to
faïl fhoTt\ te kort komen, to
come fhirt of, to mifs^want;
Wnnen korten tijd, fiwrtly;
withhi a piojt time; kort hou-
den, torejifain; kortom, hriefiy^
ifj fbortf in a word % upon the
ypkole,
ïortelijk, adj, Mefy.
van eenen os, m, dewlap of
an ox.
Kost, n, fpijs, yi&ualSy meat ^
diet\ gezonde kost, wAo/tf/b/zi^
meat, or viHaaU\ zij heeft den
kost Uien aanbranden, pie hd$
les the meat burnt toi zijnen
kost betalen , to pay for onc*s
bij iemand in den kosrzijn ^
to board with one\ hij is bij
zijnen meester in den kost, he
boards with his mafler; zijnen
kost winnen, to earn his bread ;
kostfchool, ff. boarding-fchool\
kostvri j, adv. f cot free; iemand
kostvrij houden, to defrayoneU
charges; kostwinning, lively
hond; kostgang , w. bjarr'ing;
kostganger, m, boaideri kost-
geld, n, board-money ; kost-
k nderen, n, children that hoard
in the fchool.
Kostelijk, adj, & cdv, preciousy
cojilyy chargeable y fumptuousi
kostelijk gefleente , precious
fiones ; de tijd is kostelijk, time
is precious ; kostelijk gastmaal,
fnmpttioüsfeafli kosteliik kleed,
rich apparel.
Kostelijkheid, f, fumptuousnefs ,
prechusnefs.
Kosten, f, cofiu charget^ exfencui
i