Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
218
KOO.
heefc bij'hem gekooid, fhe has
lain with hm\ zij kooijen te
*amen, they lie with one ano^
Iher,
Kookkunst, ƒ eookety
Kook fel, Jo much as is loxled
at a lime.
Kool, / coal\ een kool vuurs,
a burning coal; kool »flnlikool,
/, cabbage; fpruitkool, coal
worth; b\oem\ioo\ colly flower;
koolhaalder, koolfchipper, m.
collier; koolmeter, m, meafu
rer of coals ; koolpuc, rn. coal
pit; ftoolfchuur, coal houfe;
koolza^id, rapC'feed*
Kdon, wang, f. cheek.
Koop , m bargain ; koop makenj
to barffainy to make a bargain,
to agree; op den koop toege-
ven, ^o^fv^/ow^^/t///^ in the bar
gain;iQ koop, tobefoldyXQkoo^
zeften, to expofe for fn'.e; goed
koop, c/j^flp; koopbrief, w.
of faley alfo koopdag houden,
to ketp a public fale, koopftad ,
trading'town , koopplants, ƒ.
market, koopvaard jfchip , ».
merchantman t a tradinu vtffel y
koopvrouw, ƒ. koopwijf, n*
trading-woman»
Koopen, v. to buy,
Kooper, m, buyer.
Koophandel, m, trade ^commerce,
Knoping, f. buying.
Koopman, m, merchant y trader,
K >opmanfchap, f, merchandize^
commodty.
Koor, n. choir, quire, koorkleed,
n. furp'ice.
Koord , f, cordy rope, firings op
de koord danfen, to dance on
the rope; met do koord ge-
Ürafc worden, to be punjhed
with the halter y to be handed.
KOP.
of corny koornfchnur, f,gran-
arj, koornveld, n, corn-ficld.
Koorts , ƒ. ague ; de koorts heb-
ben , to have the ogue, to be
fick of the ague; aJledaagfcbe
koorts, quotidian agu:; andercn-
daagfche koorts, quartan ague;
eeneheete, of brandende koorts,
a burning fever; de fchudd'ng
of beving der koorts, the fii"
vering or ßaking of an ague.
Koon fig, adj. feverifh.
Koot, /. huckleb'One,
Kop, m, heady pate; den kop
fchudden, to fiake or.e*s h-a-i;
iemand den kop inflaao , to
break ones pate; hem werd
den kop afgeflagen, he wu be-
headed; iemand bij den kop
vatten jin heclitenis nemen, to
apprehtndy or feize one ; 't be-
magtigen van die ftad zai veel
koppen kosten, the takin^i of
; that town will coß many a
man's life; met den kop gc-
bruid, frant c; de kop van
eene fpeld , the head of a pin ;
kop om iets in te gieten, cup;
kop, y cupping'glafs;
kop, achtfte part van een vier-
devat, meafure containing the
eighth part of aptg.
Koper, coppery brafs; rood koper,
copper; geel koper, èrtf/s;ko-
perblik, latoeq, n, lattin , ko-
perdraad , n brafs-wire
peren ketel, brafs kettle, koper-
geld, n, brafs money , koper,
groen, verdigreafcy koper-
mijn, f, copper-miniy koper-
rood, n, vitriol y koperflager,
m, brazier,koperwerk, n. brafS"
ware, kopergieter, brafs found-
er; kopermolen, copper-mill*,
koperrood, eepperas.
Koorn, n. cam ; koorn dorfchen . Kopje, n. little cupy porrenger;
to threjh corn ; koornaar, ƒ. ear een theekopje , a tea dijk,
of corn, koornakker, m, corn Koppel, paar, n. couple y brace,
fieldy koornharp , f. engine fü Koppelaar, m, plimp , coupler ^
fijt corn, koornmarkt,/. ror»* koppelaarfter, bawd,match*
market, koorni'choof, f,pteaf, maker•