Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
mm

K N A.
Kluchtig, adj. ridiculous, ßrange,
odd; ecn kluchtig voorval» an
odd accident.
Klücb'fpel, n. farce,
Klu ffok, f. fecund fore fail, ufed
in boats -when there is no wind.
Kluis, n. hermitage.
Kluisgat, n. het gat daar de ka-
b;l van een fchip doorloopt,
the hilfer.
Kluisteren , y. to fetter.
Kluisters, n. fetters.
Kluit, f. clod.
Kluitig, adj. cloddy.
Kluiven, y to p'ck a bone
KNI.
"5
Knar fen, v. lo gnafh.
Knarfirig, f. gr.aßinß \ knarfing
der tanden, gnafning of the
teeth.
Knarfetanden, v. to gnaß with
the teeth f to fret,
Knaauwer, m. chewer,
Knecht, m. fervant, f7/ön; mees-
terknecht , upper 'fery/ant ;
knechtfchap , v. feryimde ;
knecb(swi)ze , m.Jetyant tikj.
Kneden, y. to knead.
Kneder, m. kneader.
Knekelhuis, n charnel-hottfe.
Kneep, f. pinch.
Kluiver,' m. picker 9f a bone, or Knel, neep, f, pinch, tying,
one that loves to pick bones. Knellen, v. to pirch.
' ,Knell;ng,/. pinching.
,Kneukel, knokkel, m, knuckle.
Kneuteren, y. to chirp^ or jtng as
Kluiving , f. picking of a bone,
Kluizen, v, to live folitary.
Kluizenaar, m, hermit.
Klutfcn, y. öf eijeren klutfen,
to heat eggs together.
Kluwen, «. clew.
I^nagen, knaauwen, v% to gnaw,
jret\ een knagend geweten, a
gnawing confcience.
Knager, m. gnawer.
Knaging , f. gnawing, fretting;
knaging des gemoeds, remorje,
reproach of the confcience.
Knaap, knecht, m.feryant, boy,
kaarsknaap, fland; fchildknaap,
efquire.
Knaauwen, y, to munch, to chew.
Knabbelen , y. to gnaw.
Knak, w. crock, bruife; de
vriendfchap beeft een* knak ge-
kregen, the familiarity is broke.
K4iak, adj, yexed, difpleafed; hij
is knak, he is difpleajed, or
angry.
Knakken, y. to crack, break, knack.
Knap, adv. nimbly, handfomely , m. kneeler.
birds.
jKneutertje, rt. linnet.
Kneuzen, y, to bruize*
Kneuzing,/, bruizing.
Knevel, m. whifker ; zijne knevels
opzetten, turn up on»*s whijkers*-
Knevelaar, m. fharper.
Knevelarij, ƒ, extorfion.
Knevelen, binden , y. to pinion r
to tie one*s arms.
Knibbelaar, m, nibbler,
Knibbelanj, /. chicanery, quarrel,
Knibuelen, kïkkeien, y, to nibble;
alfo to haggle in buying; hij i»
genegen op alles te knibbelen,
he is ready to nibble at every
thing.
Knie, /, knee; met gebogene
knien , with bended knees, ViX^*
bujging , /. bowing of the knees,
kniefchijf,/. knee-bone.
Knielen, y. to kneel.
knaphandig, adj. nimble , dex
terous , knapbandigheid, /
nimblenefs, dexterity.
Knapkoek, m. hard gir^erbread,
like bijket,
Knsp/ak, m. knapfack.
Kriappen, y, t^ crcck.
KDar:,Oten, n. caJtilage,
Knieling, f. kneeling^
Knijper, m. pincher.
Kuijping, /. pinching,
Knijzen , y. to grudge,
Knijzer, m, grudger,
Kn'k, m. nod.
Knik kebeencn, y. to bow cne^s knees
a little, as in the making of a