Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
114
KLO.
Klink, f. klink van eene deur,
iatch of O door; klinkflag,
a blow with the hand, klink
fnoer, f firing ofa la:ch, klink
dicbt, ft. fonnet.
Klinken, y. to found, tingle, or
tinkle.
KI nker, m, founder»
Klinker, m. klinkletter,/, yowel,
Klinkert, m. hard brick.
Klinket, n. wicket.
Klip, /. rock , crag.
K'jpachtig, klipp'g, adj. rocky,
jull oj rocks.
Klisfen, f. burs, or burdocks
Ca plant.)
KUfteer, ƒ. clyjler,
Klifteren, een kliileer zetten, r<
to give a clyjler,
Klits, f. knot of hair*
Klitfen, y. to entangle, to become
matted.
Kloek , vlijtig, adj.diligent, fedu'
lous, flrong*
Kloekheid, kloek te, /. firength,
force , power.
Kloekhartig , valiant, brave.
Kloekmoedig, adj. Iijk, adv. yal
iant, courageous.
Kloekmoedigheid, /. yaliantnefs,
courage.
Kloekzinnig , induflrious, adj.
Iijk, adv, induflrioufly.
Kloekzinnigheid./, indu^ry.
Kloet, m. boutman^s pole.
Klok, /. bell, aljo a glafs ^ or
any yeffel havint^^ the jhape of a
bell', de klok luiden, to ring
the bell, op de klokken fpe-
len, to chime the bells, klok
gieter; m. bell-founder, VXo^t-
luider , m belUringer , klok
fpeler, ot, chimer, klokken-
fpel, 12, chimes, klokreep,
/. bell-tope, klokfpijs,/
metal, klokhen, broodhen.
Klomp, m. lump, mafs, klompen-
maker, m. patten^maktf.
Klompachtig, ,umpy.
Klont iurnp'. kloot bloedi,
dodofbkod.
KLU.
Klonterachtig, klonterig, adj. iijk,
adv, cloddy,
Klonteren, v, to clod.
Klonteiigheid, f, cloddinefs.
Klontje, m, dod,
llloofj ƒ. clej't; kloven in de
hanoen, clefts in the hands.
Kloof baar, adj, that which may
be cleft.
Klooster, n, monajlery, chijl er ;
vrouwenklooster , rtunnery ,
kloosterachtig, adj, monajlery
like, kloostervoogd, m. prior.
Kloosterling, m, monk.
Kloosterachtig , adj, monajlic;
cloijieral.
Kloosterbroer, m.- monk, friar.
Kloosterleven , n monafiic life.
Kloostergelofte, /. religious vow.
Kloosterkerk , / cloifier-chapel.
Kloot, w. bowl 9 globe, jphere ,
bullet, houten kloot, wooden
bowl9 met klooten fpelen, to
play at bowls.
Klop, m. knock, /Iroke,
Kloppen, y. to knock, beat, tap;
mijn hart klopt, my heartbeats
or palpitates.
Klopper, m, knocker, heater; de
klopper van eene deur, the
knocker of a door.
Klopping, /. knocking ; hartklop-
ping , palpitation, throbbing of
the heart,
Klopfteen, m. fione to heat upon.
Klos, f, bobbin,whirl; klosbaan,
/. place for playing at bowls ,
bowling-green ; klosbijtel, m,
jcoop, or club to cafl the howl
with I kioskoord, / loop-lace,
Klosfen, op klosfen winden, y.
to Wind on bobbins,
Klotfen , y. to jlarnp , or heat ,
as the waves againji a piip,
Klouwen, y. to beat foundly.
Kloven, y. cleave.
Klucht, ƒ. faice, ridiculous flory,
or tale; eene klucht fpelen,
to aSl a farce, kluchtenmaker,
potfenmaker, m, merry Andrew,
facetious fellow.