Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
ins.
INV.
10)
Inkomen, v. to come in , to enter;
jaarJijksch inkomen, yearly in
come.
Inkoop , m, a buying to jell again.
Inkonpen , y, to buy to fell again.
Inkomst, f, coming in, entrance,
alfo an income, revenue; h j lie eft
groote iokomften, he has gnat
incomes.
Inkorten , v, to (horten.
Inkrimpen, v, to jiraiten.
Inkt, m, ink ; inktkoker, m
flandifh.
Inladen, to load, lade, to take in
Inlading, / loading, lading, cargo.
Inlander, m, native,
InJandsch , adj. inlandtfji, grown
in our own country; inlandfche
oorlog, civil war,
Inlasfchen, v. to piece.
Inleg , m, the fum which one pays
down for entering into a company
of trade, or that which one pays
into a lottery ; flakes at play.
Inlegeren, y, to quarter.
Inlegering, /, quartering.
Inleggen, y. to lay in, to put in.
Inlegger, m, he that pays down
Inleiding, f, introduclion.
Inlijven, y, to incorporate,
Inluisteren, v. to whifper.
Innemen, y, to take in, captivate.
Innen, als i geld innen, to ga-
ther money that*s owng to us;
eene fchuld innen, to recover
a debt.
Innerlijk, ady, inward, internal,
inwardly.
Innig, adj,ï^'ik., adv, inward, de^
yout ; nnige gebeden, private
ejaculations
Innigheid, f, inward devotion.
Inprenten, y, to inprint.
Inruimen, y, to make room, ,
Infchepen , y, to embark, to put
on fh pboard,
Infcherpen, y, to inculcate,
Infchieten, y, to remember, \
Infchikken , y, to conaefcend,
Infchikkelijk, adj, condejcending.
Infchikkelijkheid, ĥ condefcen-
dance.
Insgelijks, odv, alfo, moreover,
IO Hok ken , v, to jwallow,
Influipen, v. to flipt to creep into,
Influiten, v, to clofe vp,
Infnijden, y. to cut into,
Infmjd ng, ƒ. incift-.n,
Infpannen , as paarden infpannen,
v. to team horfes, to put horfes
to a waggon, or to a coach ;
zijne krachten nfpannen, to ufe
his firength, to fet his means to
work, to ßiive, endeavour,
Indaan, alsi voor iemand inflaan ,
y, to bail one.
ïnfteken, v. to drive in, to pitch in,
Inftellen, v, to inßitute,
Infteller, m. inftitutor , founder,
Inftelling , f, inßitute , inßitutii^n»
Inftemmen, v, to confent,
Inftorten , y,' to pour in; in eene
ziekte inftorten, to relapfe mro
a ftcknefs; het hujs dreigt in te
ftorten, the ho'tfe threaitns io
fall down,
Inftoriing, f, pouring in, relap>
ing,
Inftuiven, y, to fiy in like duß,
Inftuwen, v. to thrufl in,
Inteekenaar, m, fubfcriber,
Inteekenen, y. to enroll, fubfcri^c,
Inteekening, ƒ, jubfcription.
Inteugelen, y, to refrain,
loteugel n^, f. refraining,
Intoomen, y, tj bridle, reftaU.,
Intrek, place ofabode, dwjUin^,:
place.
Intrekken, y. togrowßrait; reyoke,
repeal.
Inval, m. irruption^
roid , alfo a down fall; inval,
gedachte , fudden thousht, ram-
bling th.ught; hij heefc misfe-
lijke invallen, he has vexy
ßrange ideas.
Invallen, y, tt fall intr),torußtri,,
invade, to make art inroad,
Invlieten, invloeijen, y. to ffnj,»
into, to ßream into; ik zal er
iets m mijnen br.ef van laten
invloeijen, fqtnething
E 4