Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
102
IND.
INK.
midden, in the midj! i, in der Indien, eonj if; indien ik kan ,
daad, in fa^; in der minne, ir,
a f/iendly maj.ner; ingeval, ii
eife; in vergtjtjkiog van, i'
cjmparifon of\ in eenen korter
tijd, within a jl,ort time; in 'i
eerst, at the ftrjl; in gevolge,
perfuant*
Inademen, y. to breathe in,
libeelden , y. to imagine ^ fancy
J ibeelding, f, imagination*
Inbijten, y. to bite into*
inbijtend, corrofiye.
Inblazen , y* to blow in, to in-
fpire, fuggeji,
Inblazer, m, infpirer, fuggejler
loblazing, /. infpiralion, fug
gejlion,
Jn blijven, y. to fay within, to
keep at home»
Inboel, m, houjehoidfluff^ goods^
moveables*
Inboezemen, y. toinfinuate, in'
timate, injlill,
inboezeming, f, infinuation.
Inboorling , m, native.
Inborst, n, genius ^ nature ; van
eene goedeinborst, gooi-natur-
ed.
Inbreken, y. to break in, infringe.
Inbreker , m, burglar , ufurper,
infringer*
inbrengen, y. to bring in , import,
Inbrenging, /. bringing in, im
p. nation.
Inbreuk, f, infringement, encroachr
ment, diminution ; inbreuk van
de vrijheden en voorregten,
infringement of the liberties and
privileges*
Inbrokken, y* to break bread or
hifket in milk^ broth, porridge ,
or any other liquor*
Inbuigen, y. to bend inward,
Inbutging, f, bending inv»ard.
Indagen , y. to cite, fummon.
Indaging, /. fummons , citation,
Indachug, adj. lijk, ady, mind
ful; indachtig zijn, to remem-
ber , to mind, to be mindful of
Indiaansch, adj, Indian»
i can*
lodoen, y, to put in.
Indompelen , y, to dip, duck,
immerfe.
Indompeling, f, duckir.g, immer'
fion»
Indoopen, y, to foak, fieep,
Indraaljen, y. to turn-in.
Indringen, to penetrate, topierce*
Indringer, m, intruder*
Indringing, f, crowding*in, in*
trufion.
Indruk, m, imprefjion.
Itenten, to in culate.
Inenting, f, inoculation.
Ingaan, y, to go in.
Ingang, m, entrance, influence.
Ingebeeld , adj. imaginary, faa*
cied.
Ingekankerd , adj. inveterated*
Ingeland, m, lord of the manor ,
proprietor of land,
Icgenomen, adj, conquered, pre*
vented, taken, in, prejudiced,
Jngefchapen, adj. innate,
Iigctrgen, adj. circumfpeB , re*
ferved^ difcr:et.
Ingetogenheid, ƒ. referyednefs^
circumfpeTiion,
Ingeven , inboezemen , y. to fug»
gefi, infpire ; wie heeft hem dat
»ngegeven ? who has fuggcfied
that to hin. ?
Ingeving, f, fuggfftion, inppira-
tion; door ingeving des dui-
vels, through the fuggefiion oj
the rfmV; door goddelijke in-
geving , by diyiae infpiration.
Ingewand, n, entrails, intefiinet,
Ingewoneld, adf, inveterated.
Inhalen, v. to overtake, catch.
Inhalend, inhalig , adj, niggardly,
penurious.
Inhaligheid, f, niggardlinefs,
parfimony*
Inhoud, m, contents.
Inhouden, v, to retain.
Inhuldigen, y. to inflal.
Inhuldiging, f, tnjiallaiion.
Inkeer, n. alteration of mind.