Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
ijlh.
of thé houfe is not yet expired;
't huis U te huur, the houfe is
to be let,
Huurcedul, pacht, a leafe, c
con'r'ici for Isafir.g a hou'e.
Huurder, m, renter, tenant.
Huurgeld , n, w^ges.
Huurling, rn, hireling.
Huurkoets,/. h3ckney''c0r,ch.
Huurpaard, n, hackney-hnrje,
Huurperning, m, earnejt-pen-
ny.
Hiiwbsar, cd\ narrtjgeable
nubile.
Huwbaarheid, /. marriagealle
ne,'s.
Huwelijk, n. marriage, wedhc'-.
mat7imo*^-y, match ; huwelijks
goed, n, a dowry, marriag-
portion; huwelijtcsgoed dat eene
weduwe na haar mans dood be
zit, jointure,
I E.
'Teder, pron, every, eyery one^
ieder mensch , eyery man ; ie-
der een, e\ery one; iedcrheeft
zijne vrijheid, eyery one ha:
his liberty,
I 'gelijk, pron, eyery one,
Iemand, pron, fcnebody, ar.)
body; daar kwam iemand, ther>
ca/ne fomebody; was er iemanf*.
t*liuis ? was there any bcdy ai
home ?
lit, iets, pron, jometh'mg.
IJdel, adj, yain, trifling , j ruit-
lejs, friyolous,
IJdelheid, f, yanity,frivolityyfu
tiliiy,
rjdeilijk, a'ly, yain, fiiyoloufly
I(k, m, cfftze.
Ijken , V to afftze.
Ijkmaat,/• formeafures
and weights,
IJl. / harry , hajle,
IJlen, V. to be frenzy,
ijlhoofd, n, Unhtheaded perfon,
IJJhaofdi^, adj, lightheaded, de-
IN.
Vir011 f, fiiddv.
Ijlhoofdigheid, f, delirium, gid"
dir.efs.
Ijlings, ady fpeeiUy; qii-'i-y*
Ijs, tf. iCd,
IJsha^n, f, flide,
ÏJsdam , m. dam of ice,
IJ'gang , m, a torrent of dr 'ft ice.
Ijskegel, m, icicle.
Ijskelder, m, icehotife,
ijskoud, aij, C'ld as ice.
ijt-feli.ik, adj, hotrible ; ts
dreadful
IJbfelijkneid, f, h)rnrdf^zu'
fulnefs,
Ijsilcde, / ßedge.
Ijsvogel. 7:1, kingfißer,
IJszee , f. ice fea ; frozen ccc'.n,
IJzel, f. glGCtd jroß.
Ijzen , y, to fliuäder, to fnlyer^ to
trembls.
Ijzer, y. iron,
Ijzeraclnig,<7t^/. refembling to iron,
IJzerdraad, wire,
IJzeren, adj, iron,
Ijzergraauw, adj. iron gray.
Ijzerhard, adf, as hardas iron,
Ijzerkraam, /, ironmon^er\ fhop,
IJzerkramer, m, iron tnoi.gSï,
Ijzermijn, / ironmine,
IJzerpan , /. iron floye,
ijzerroest, n, iron ruß,
ÏJzerfmet, n, iron moulJ,
IJzerfm d , m. bhckfmithm
IJzerfmisfe , /. forge.
Ijzerwerk , n iron work.
Ijzing, /. dread, fear.
Immers, n, an exoletiye partiele
ufeJ thus; \ is immers waar,
nay it is. true; hii behoorde het
immers gezegd te hebben, he
ought ct leap to have tjU it;
ik heb het immers gedaan , /
have done it for all that; datis
immers niet waar, why eer
tainly that is not true: als 't
immers wezen moet, ifitmfjß
needs be fo.
Impost, m, tax. impofl, duy,
In, bmoen, prep, tn, wiihim ia
de wereld, in the mrU^ i in 'c
E 3