Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
/
I'
P8
HOC,
4 honiggraat, /. honey
comb; hon gwijn, m» mead;
honigzeem, m, honey-comb.
Honk, n, pofl; place.
Hoofd, n, head, pate; voor-
hoofd, foreheadi achterhoofd,
the hinder part of the noddle,
hoofdartikel, n. chief article;
hoofdfieraad ; n, head ^ drefs ;
hoofddeel, n, chaptcr; hoofd
deksel, ff. head cover ; hoofd*
doek, f, kerchief; hoofdge-
bouw, «. chief building ; hoofd-
geld , n* poll^money; hoofd
haar, n, the hair of the head;
hoofdheerfchappij, f monarchy;
hoofdkerk, /. cathedral; hoofd
kusfen, m, pillow; hoofdletter,
ƒ capitalletter; hoofdlu.den, w.
chief min ; hoofdman , m, cap"
tain; hoofdpeluw, ƒ. bolfler;
hoofdpijn, /. head^ache; hoofd«
fom , f, capital flock ; hoofd-
nad, ƒ. capital; hoofdftof,
elemert; de vier hoofdftof*
fen, the four elements; hoofd*
ftoffelijk , c.df, elementary ;
Vofdftuk, fl. chapter; hoofd
jocifcl, n» head-at'.ire ; hoofd
. wacht, "m, main^guard; hoofd
zaak , f, main thiug, chief thing;
hoofdzakelijk, ady, principal.
Hoofd g , 4idj, obflinate,
Tloofdighcid, ƒ. obflinacy,
Itoofsch, adj, court'like , couri}y,
13oog, adj, hight tall; hoog wa
ter, high vMter , high f^a; her
is hoog dag, it is broad day,
K;c«gachten, y. to venerate,
^^oogachïing, f, veneration,
lloogcïravend, adj, high-flrained,
high j'oaring , julVme,
Hoogdravendheid, /, kigh firain,
iQjiy file,
^ïoogvlripgend, adj, very tirgcnt.
lïoog'u^tsch, adj, geunan,
Hpogdiiiifcher, Germun,
HÓogcn . y. 10 makehightr,
^oogepriestcr, «t. high prieft;
' iioogeprk«erdora , »
HOO.
Hoogeihuls, rr, houfe of lords^
Hoogefchool,/". univerfity.
Hooggaande, adi, enormous, eX'
Cißive,
Hooggeacht, adj. much efleemed.
Hooggeboren, adj, nobly defcsnd *
ed, high*born.
Hooggeleerd , adf, very learned,
Hooggezag, n, chief command.
Hooghartig, adj, high-minded.
Hooghartigheid, ƒ. high-minded"
nefs.
Hoogheid, f, highnefs.
Hooglander, m, highlander,
Hoogleeiaar, m, profeßor, reader
of a college.
Hooglijk , adj, highly.
Hoogloffelijk, adv, highly laudable.
Hoogmoed , m, pride, loftinefs of
mind.
Hoogmoedig,öß!/. lijk, adv, high"
minded , high-f fir it ed.
Hoogmoedigheid, f, high - mind^
ednefs , pride,
Hoognoodig, adj, highly necejfary,
urgent,
Hoogfte, f, highepX, de hoogfte,
the highefl ; de allerhoogfte,
the moß h>gh; ten hoogfte, at
the highefl.
Hoogte, /. height,elevation ; een
berg van eene bijstere hoogte ,
a hill of a prodigious height.
Hoogtijd , m, feßival, folemnity.
Hoogvlieger , n, high - flyer.
Hoogwaardig, adj, yery worthy ,
mofl worthy,
Hoogwigtig, adj, importcnt,
Hoogwjgtigheid, f, great ifvport*
ance, fublimity,
Hoogzwevend, adj, high fearing,
tt^weiing aloft,
Hoo^wevendheid, f, fublimity.
Hooi, n, hay; hooiberg, m, hey
flack; hooiopper, m, hay^
cock i hooifchuur , ƒ. barn fo r
hay; hojiiijd , f, hay ' time ^
hooiwagen, m. hay^waggoti;
1 hooizolder, m, hay-loft.
Hooijen , y, to make hay^ fpreai
hay.