Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
r
f'
1
\
f

'i 1 :
P4
hee.
hel
w^o r/t/7e g'lthman ?
HctT, w, armevi h<fl; hcorfchou-
wcr » w. mufier mafler, heer-
fcliouwiog, ƒ. mujierhtu »if the
army; iieeriogc, heervaart, ƒ.
miiitary march ^ or expedition*
Hecrl!;k aiy, giorioupy»
HeerUj:iheid , ƒ. glory.
Heer^chachtig, adf, maperly,
ïleerschachüghe d , /, imperious*
nefs,.
Heerfchap , n, landlord.
Ileerfchapp j, f,dominion,goyern*
ment, monarchy,
Heerfch n, v, to rule, to havedo-
minion, to commr.r.d.
Heerfcher, m, ruler, governor,
Heerfching, f, rultng.
he made pam /o'Hecrschruchc, f, ambition,
Heerschzuchtig, adj, lijU, aiy,
ambitious, imperi
geM, n, harbotir • money ; l^a
venmccster, m, wait^'cn of i-
po>',
Mnveneo, y, to cleanse, ru^jle,
ru*np!e.
Haver, f, nats; haver>;ort, oa
m:al; brij vat» haver - gort,
oatmeal porr-qge,
Htverij, zie averii.
liavik , m, faJcer-haw^-,
Hazelaar, m hazel-tree.
Hazelmuis, m. dormotife,
Th/A'lrio. t, hazelnut.
Ilazenmond, m, hare'lip.
Hazenpad, n, as bee hazetipad
kiezen, to betake himfelf to his
h e.'s,
Hazenflaap, as: hij flaapt de ha
zenflaap, k
f1e.fi,
Hazenw'ndhond, m, greyhound.
Hebbelijk, ady^ decent, cleanly, Heeischzuchiigheid , ƒ. rwp^rioaj
Hebbelft'kheid , f, decency, nefs
Hebben, y, to have, Hetsch, adj, hoarfe,
Heblust, hebzucht, f, covetouf Heeschachtig, adf, hoarfly^ .
nefs, Heescbheid, f hoarfenefs.
H-^breeuw, m, Hebrew.
Hebreeuwsch, adj, Hebrtws,
Hebzucht, f, avidity , greedinefs.
Hebzuchtig, adj greedy .coyet ms.
Hecht, n, the handle oj a knife.
Hecht, adj, ßrong, tight,
Hechten, v, to fap en.
Hechtenis , f, cuftody, confinement.
Heden , adv, (o day ; heden-
daagsch, a/ij, hodiernal.
Heel, geheel, adj, whole, entire,
Tkefal n, univerfe,
Heelhaar, adi curable,
Heelen, v, toheal^ cure*
Heeling, f healing.
Heelmeester , m, furgeon,
Heemswortel, f, warffi, mallows,
Heen, adv, away; heen gaan, to
so away; waar heen ? w/ia? ivö^f
heen brengen, to carray away.
heen loopen, to run away; heen
trekken , to go on a journey.
Heer, m, Lord^ gentleman; de
heer van het dorp , the lord oj
, the yUlage; wie is die heer?
Heester, n, piriib,
Heetjöi/y. hot; heet maken, 7-,
to heat; heethoofdig, adj.pajm
fionate,
ÏI f, m, dreggs^ lees.
Heffen, y, to heave, ralfe.
Heftig, adj, lijk, ady, violent,
pajponate.
Heftigheid, f, pafpon.
Hegge, /. hedge.
Keggen , y. to enclofe, hedse.
Hei, heide, f. heath, br»'tni^
Hei, f, engine to force piies into
the ground.
Heibezem, m, broort?.
Heiblok , m, rammer.
Heiden, m, pagan , heathen.
Heiden, landlooper, w. &/. gipfy.
Heidendom, n, paganifm,
Heijen, y, to ram piles into th:
ground,
Heil, n* falvation, good Inck,
Heiland, m. faviour.
Heilbot, f, f ort of fea-fiotinder.
Heilig, ad}, holy, fat.red,-
r
m