Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
mm

BAT,
To bifk, bcfchaarad, verlegen
maken, v. a.
Bashaw, turkfche Basfa.
befchaamd, verlegen, adj.
Bafhfulnsfs, fchaamachtigheid, be
fchaamdheid, /.
Baftl, bafilikom , m» (een kruid.)
Baftllic vein, lever ader, /.
Bajilisk, baQliskus, m,
grondflag, ^.grondvest, f.
To bask, in dezon koesteren.v.
Baske:» korf, itiu mand , ben,
ƒ.; hani'basket, hengfelmand,
marktmand; fruit haskft /--uir.
mand ; table basket, tafel-mand;
bread-basket, brood-mand.
Basket maker , mandemaker. m
Bafon, bekken, n, fchaaJ, kom, ƒ
Bafl, bast touw, (van een'
bast van boomen gedraaid.)
To bafie, bedruipen . afrosren,v
To bofle,to tuck together with long
jliichss, n]gen met wide fteker
te zamen hechten, r.
Bafiard, onecht kind, baftaard, m
To bajlardizs, vervalfchen , v.
Bafiardy. onechtheid , f, ^
Baling of meat, bedruiping var
viees-ch.
Jfajiing ladlt», druip lepel,
B ftinado, ftokflagen, ai,
Bajiion, bolwerk,
Bat, vledermuis, vleermuis, ƒ.
als ook een knuppel.
Bat-fowling , vogelvangst bi
nacht.
Batoon, knuppel, ftok, m.
Brick-bat^ knods, f
Batch of bread , baVfel broods.
To^ö^^, verminderen, afkorten ,v
Matefull, twistgierig, adj,
Batement, vermindering, f,
Btih, bad, n,
The knights of the bath .de ridders;
-van het bad ; a hot bath bad
ftnof, heet bad; bath keeper,
badftoofhouder, meester van
het bad
To bathe, baden, v.
Bathing, badende.
A baihing'fi/a^e, eene bad-plaats.
BAY.^
Bathing'tuh, badkuip»
Battalion, bende voitvolk, f,]^
Battle, veldflag , ftriid, flag, w. ;
to give battle, flag leveren,
batUe^-array , flagordening ,
fea-battle, zeeflag, Tcheeps-
gevecht ; battle-ax, heerbij^,
ftrijdhamer.
To batten, wentelen, mesten, v,
To batter, beuken, rammeijen,
bonzen, ftooten, v.
To batter down, omverllooter j
neerbonzen.
To batier with great gttrs , met
grof gefchnt befchietcn.
Bitter, meelbeflag, n.
■iaii^-rer, ftooter, beuker, ram-
meijer ,
fchierfchans, f, Vorm-
kant , m, batterij, /,
8attle door^h, B. bord, .^.kaat»,
plankje.
Batilement, kanteeling, ƒ,
üattêon, (h)k, m,
3aud, or bard, hoerewaardin,
kopiielaarfter, f.
B-'udy, hO','rachtjg, eerloos, adj*
Beau Ai.hoerhuis, bordeel,
A hiunter of ^eaudy-houfes iho^'-
rejfger, m,
Bau.tiiy, e^rloo<5fiik , adv,
Baudte, beuztling, vodderij,
llaw^rick, beugeltouw, n.
Bawdy, ontuchtig, eerloos, adj*
eerloo lijk , adv,
To bawl, balken, fchreeuwsn,
tieren
B 'wler, fchreeuwer, «.
Baw'ing gcfchreeuw, gebalk,««
Biwling'filivw, fchreeuwer.
Bay, inham , m reede, baai ,
B y tree, laurier-boom, m*
Bay-berry, laurier-bezie, ƒ.
Bry-window, boogswijs-venfter*
Hay, dam om het water tegen te
ht ud:n
f*ay, bay coloured, bruin-rood,
ros , kaftjnje bruin ; bright bay^
ligt bruin ; dapple bay^ gefpih-
keid bruiD.
JSay faltf bruin 20»K