Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
i
jf

BAR
Scnk of exchange , wisfelbink, f.
Banker, wisfelaar, bankier, ni.
bankrupt, bankroetier, bankroet.
Marmer, vaan, bannier,/, vaan
deJ,
Mannings, vervloekingen, ƒ.
Sannock, haver-koek, ƒ,
£avquety feest,n* gastmaal, ban-
ket, ff.
To banquet, gastmalen, banket-
teren , V.
JSanquetér, flemper, banketteer
der, brasfer, m,
ianqueiting, gafterering, ban-
kettering^ ĥ
Banqueting fluf, fulker - gebak,
banket, n,
Manter, begekkiog, fpocternij,
boerterij.
To banter 9 begekkcn , botrten,
gekfcberen, y.
Bantling, fpeelkindje, n.
Baptiftn^ doop. m.
Baptismal, tot den doop behoo*
rende.
Baptifi, dooper, doopsgezinde,
pu; John the baptlft, Johannes
de dooper.
Jiaptijiry , doopbekken,
To baptize 9 doopen, y.
Buptizer, dooper, m.
£ar, dwarsboom, draaiboom,
iluitboom, m, hinderpaal, tra-
lie,/, dief ijzer, n,
A bar for windows, een boom
om venders te fluiten.
£ir, where caufes are pleaded,
regtbank, balie, /.
To plead at the bar, voor het
regt bepleiten , voor de balie
pleiten; crofsbars^ traliën,
dief ^ ijzers ; bars of fiher ■
ftaafjes zilver;/rofl bars, ijze
ren ftaven; the bar of a ha
yen, de lioom van eene ha
ven; har-fee^ fluitgeld.
To bar, met ftaven bezetten,
uitfluiten , fluiten , r.
Thepajfage is barred up, de door
togc is bezet, de wegisgefloien
Barbi paard uit Baibarile, n*
BAR.
To harh, fcheren, y.
Barbarian, woest menscb, baf»
baar,^
Barbaric, uiiheemsch, vreemd,
adj*
Barbarifm^harbarity^onheSchzzïé-
beid, wreedheid, /.
Baibaious, woest, wreed ^ onmen-
fchelijk, barbaarsch , adj. lijk ,
ady.
Barbarousnefs, woestheid, wreed*
heid, /. ^
Barbed jaycline, weerhakige
fchicbt, /.
Barbel9 barbeel, w. <een viscb.)
Barber, baardfcheerder, bar-
bier , m.
Barber's Jhop^ barbiers-winkel.
Barber"*s bafon , fcheerbekkeru
Barber*s trimming-cloth, fcböer»
doek.
Barberry^ berberisse,^
Barbican, wacht-toren, bui-
tenwerk, »,
Barbies, blaren achter op de
long van een paard.
Bare, bloot, naakt, kaal, adi,
/i bare recital bloot verhaal.
Bare in clothes, naakt, in kleeding«
Bare of money, geldeloos, kaal«
As bare as a biro's tail, zoo kaal
als een luis.
I believe him upon his bare word,
ik geloof hem op zijn enkel
woord.
Trêod-'bare cloth, kaal gefletea
laken.
To bare, to makt bare^ ombloo-
ten, ontdekken, openleggen,y.
To bare om^s arm^ zijnen arm
ontblooten.
Bare^jacedy meteen ongedekt aan»
gezigt, onbefchaamd, onver»
momd, onbewimpeld.
Barefacedly, openlijk , onbe-
fchaamdelijk, adv,
B.iri'headed, blootrhoofds.
Bjre-legged, bloct>beens.
Bare'footed, barrevoets.
Bare foot and bate-lepged, bloots-
becns, zonder kooTeo en fcbo>