Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
EER.
EIG.
chafiity, EQTza^m, aJf. honéfl.^
Eerhewijzen, v. ii}T<.versr.ce,hon' Eerzuchteerruchdgh^ia,fl»?&<-
OUT, I tion s greedy deftrc of honour.
of honour.
Eerbiedig , adj, iï\k.ady, reyerenüy
Eerbiedigheid, ƒ reyerence,
Eerblediglijk, ady, reJpeclfuUy,
Eerdiif, m, defamer*
Eeren, y, to honour, reverence,
Eereirap, m degree of honour^
Eergier g , adf ambitious.
Eergierigheid, f, ambition.
Eergisteren, adv thf day before
'yefierday; voor eergUieren, two
days before yejïerday.
Eergraf, «. maufoleum.
Eerlang, adv, trelang.
Eerloos, adj, infamous.
Eerlijk, honef \ eerlijk,c^^y.
op eene eerliike wijze, hon-
ejlty; het is niet eerlijk gedaan,
it ts not done honefily,
Eerroover, m, defamer,
ZsTst^adj. ftrfl; hij was deeerfte,
he was the firfl; ten eerfte ,
firji of all, at the firfl. at once;
ten eerfte zeg ik , firfi I fay
Eerstdaags, ady, with the firfl
opportunity,
Eerftelingen, m, firfi fruits,
Eerftelijk, adv, fit fl, in the firfl
place, firfl of all.
Eerstgeboren, n, firfi •born,
elder.
Eerstgeborenheid, eerstge^
boorte , m, primogeniture ,elder,
piip ; eerstgeboorte • regt, n,
birth^right,
Eertrap, m, degree of honour,
Eerdtel, m, title oi honour.
Eertijds , ady formerly.
Eervergeten , adj. deflitute of all
hoiefly ^ infamous; eerverge
ten hoef, infamous rafcal.
Eerwaardig» adj,\ \\t.,ady, honour
able , venerable, nyeiend,
w.iffhy.
Herwaardigheid,/, honourablenefsi
uw eerwaardigheid, your grace,
worjhip
tous.
Eerzuil , ƒ. monument, obeliflt.
Eest, m, maltkiln.
Eetbaar, adf, siven to eating, eata*
ble , that which may be eaten.
Eetlust, ƒ appetite.
Eetmaat, f. eetregel, m, rule in
eating ; diet.
Eetwaren, ƒ. visuals,
Zeiz^tX, f dining'roomy parlour.
Eeuw,/, age,
Etuwig, adf. Iijk, ady. eternal.
Eeuwigdurend, adj, everlafling;
eeuwigdurende almanak, per»
petual calender.
Eeuwigdurendheid, / eye.lafi"
ingnefs, perpetuity.
Eeuwigen, vereeuwigen, y. to
eternize, perpjtucte.
Eeuwigheid, /. eternity.
Eeuw glijk , ady, eternally.
Eeuwjaar, n, jubilee,
Eeuwfpelen, n. fecular gamss,
^ffeutodj.fmooth, even ; een effen
getal, an even number,
Effenen,vereflrenen,v. to make even;
zijne rekeningen effenen, to
balance one^s accounts.
Effenheid, /. eyennefs , eqtiality»
Effening, / equalizing.
Ega,/. confort; wife.
Egel, m. hedge-hog.
Eggen, y. to harrow
E^erig, adj, acid, fliarp, f^ur.
Ei, n, egg ; versch ei. t ew ir.ii
egg ; oud ei, ftaU egg; wind ei,
addle-egg ; hard ei, hard egg ;
het wit van een ei, the wn:te
of an egg\ de dooijer van ecn
ei, the yolk of an egg\ eij<?fcn
mtbroeijen, to hatch eggs; eijer-
dop, m eijerfchaal,fh.^il;
eijerkorf, m. egg-bajket.
Eigen ,ad\. own , proper,peculiar ;
eigen vader « own father, eigen
fchuld, zijne eigene
band, f^r It^ own ufei or by his