Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
E E N,
; Eedgenoot, to. coüfpifator, on* of
thi plot»
j Ëedgenootfchap, n, confpiracy,
or creyy of confpirators.
t Eekhoorntje, fquirrei.
Eeltachtig, adj^ callous.
Eeltachilgheid, /, callofity,
\ $en, partiele, a, or an , alfa
j the number; een, one, eeti
iegelijk, «y^ry one\ daar was
maar een perfoon,//ïcrtf-w^jf hiit
1 one perfon; eenvoor een, one
by one; een vantweeen, one of
the two; t'eeneraaal, ganfche
lijk, adv. wholly.
Eend , m, duck; e^ndenkroos, n
I duck-'wstd,
J Eendragt, ƒ. concord , unity.
iKendragtig, adj. \\\\l , adv, of ont
etccord \ unanimous.
, Eendrigtigheid, ƒ. unanimity Or
greement, harmony.
Eenerhande, acj. of one fort t uni
form; alles uic ecnerJiand,ge
raaakt, made all of a piece.
Eerheerfching, alleenhccrfch'ng,
f. n onarchy.
Eei3heid, ƒ. unity.
Eenhoofdig, adj. aSi eenhoofdige
regering, monarchy.
Eenhoorn, m. unicorn.
Eenig any, fome, only;het£t
fafj eenig geld ? hasJie any moneys
hij is een eenig kind, he is ah
only child; eenig, eenzaam
lonely,
Eenigheid- /. unity; eei^fgheld,
ewMtDheiA,lonelinefs^ retired-
nefs; hij is gaarn in zijne eenig
heid , he loves to be retired.
Eenigliik, adv. only.
Eenigzms, adv. in fonts fenfe fin
fome degree.
Eenjarig, adj, of one year,
Eenledig, adj. of one joint, or
fyllable.
Eenling, m. unit, a fingle one.
Eenmaal, eens, numb. once.
Eenoog, m, eenoogig, adj. one
eyed.
Eenparig, lijk, adr^ uniform^
EER.
69
of are accord»
Eenparglieid , j, uii^ormity^^
harmony*
Eens, OTereenflemmend, adj. of
one afcord; zij zijn het niet
t^u^ , thcy do not agree; wijzijn
te zamen eens ge worden, we are
agreed together.
Eensdeels , adv. partly.
Eensgezindheid , ĥ unity of mind,
harmony.
Eensklaps, eenftoots, eesswegs.,
dit e^lyjlraight-way,immediately
Eensluidend , adf. of the fame
tenor,
Eenftemmig , adj.Ujk, adv* of ons
accord.
Eeailemmigheid ,f. harmony; con*
fort in muftck.
Eental, n. unit, fingular number.
EenverwJg, adf. of one colour.
Eenvormig, adj. uniform.
Eenvormigheid , f. uniformity.
Eenvoudig, adf, fmple, plain; eee*
voudig getal, fingular number.
Eenvoudigheid, f. fimpllcity,,
plainnefs.
Eenzaam , a^/.Iijk, adv.folitary,
lonefoote, retired.
Een zaamhe i d, folitude, lone fome •
nejs , retirediefs.
Eenzijdig, adj. partial.
Eenzijdigheid, f, piuiality.
Eer, eerder, aav. fvontr, be-
fore ; eetik daar was, before l
was there; eer bet te laat js ,
befure it bs /oo. late ; eer ik dat
doen zoude, rather than Iwuld
do fo; ik zou het eerder doen,
J would rather do it.
Eer, eere,/. honour, reputation;
ter cere Gods, to the honour of
God; haar eer is er door ge-
, krenkt, her reputation is blemijh'
ed by it; iemand in ziine ecr
aantasten, to reje& a diflionaut
upon one.
Eerambt, n. trufl of honour.
Eerbaar, adj. lijk, adv. niodefl^
Jhatnefaced^ honejl.
Eerbaarheid, f, modejly, honefiy 9