Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
DRI,
DR O.
«5
forward,
Priftigheid, f, forwardnefs.
Drift glijk., ady, pajfwnately ,for*
ivardly.
Drijftol, m, top.
Drijfzand, n, floating fani.
Drijven, y todriye,float;Gen fchip
dal van zijne ankers drijft, a
dr'nkpeoning, yaiU,
Drinkhuis, n alehoups*
Drinkfchaal,/, drinking'hoyflor
cup,
Droefgeesüg, adj, lijk, ady, me
lanchoUc,
Droefgeestigheid, f, melancholy*
Droefheid, f, forrow, fadnejs,
ßip that dïive: \ komen aan-iDroes, drommel
drjven, to be ärirtn on ßore . , droesfem, (zie^re der
............glanders,(^adifeaß
in horfes,')
Droesfem, m, dregs,fetilement.'
to float afliore'y. het drijft op 't
water, it floats, or jwims upon
the water; koopmanfchap, of
handel drijven, ro<f//vfö, Droevig, adj lijk^ ady, fad, for
\ or /fö^cAr; den fpot met Iemand
, drijven , to make a fool of one;
de vrees wegdrijven, to remoye
fear, op de vlugt drijven, to
j put to flight; terugdrijven, to
driye back boven drijven , to
prevails to overcome; zilver-
' werk drijven. to embofs filyer*
\ Drijver, m. driver,
j Dr jving , f driving, flcating-
J Drillen, v boren, to drili, dril
Jen, fchuddfcu, to brcndiß,
I ßake; drillen, in den wapen-
; bandel oefenen , to exerc^fe in
' the menagement of arms,
j Drilmeester, m, mufler-mafler,
, or fencing-mafter,
' Dringen, v, to crowd, throng,
Drngen , aandringen, y, to prefs
on, to urge; dringende nood,
urging ntceffUy; denood dringt
mi], I am neceßitated.
Dringer, m, preffer, urger,
Dringing . f,prefftng, urging.
Dringrede, f argument.
Dr,nkachtig, adj. given to drinking.
Drinkbaar, adj, drinkable, fit tc
drink.
Drinkbak, m, wooden drinking
bowl, or trough,
Drinkbeker, m, cup^ chalice,
Drinkbroeder, m, pot-companion.
Drinken , v, to drink.
Drinker, m, drinker,
Drinkpelsg, n^eckkoning, club.
rowjuU
Droogerijen, f, drugs.
Drogist, m. drugsift.
Drogrede, ƒ. fophifm,
Dxol,- m. turd.
Drollig, adj, burlefk, odd.
Drolligheid, f, oddnefs.
Drom , m,drum; zijden drom ,
drum.
Drom , d'pte troep, m. thick troop;
- een drcm kiijgslieden, a thick
troop of fyliidrs.
Orommedaris, m, drommedary.
Drommel, m, devil.
Dronk, n:. draught of drinks
een dronk biers, draught of
morgendronk, a morn'
ing draught.
Dronkaard, m. drunkard.
Dronken, adj. drunk, drunken,
fuddled; dronken maken, to
make drunk, dronken man,
drunken fellow,
Dronkenfchap, f, drunkinnefi,
ebriety.
Droog, adf. dry, barren\ eene
drooge min, a dry nurfe;ttn^
drooge bocrterij, a dry jefli
eene drooge rede, a banen
fpeech; droogs monds, without
having tafled any drink; het
drooge, the dry. land; op het
drooge, on the dry ground,
Droogachtig, adj, fomewhat dry.
Droogdoek, m. towel.
Drinkgeld, n. money for drink:, Droogcn , y. to dry, to wipe cf^
drinkglas , n, dri-,king-glafs; linr.en droogen, to dry lintn i