Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
wm
64
dre.
mooije kleederen dragen, io
•wear fine clothes; al de zei-
. len dragen, ail the fails are
drawing , or filled ^ith wind ;
zorg dragen, to take heed;
hij draagt zich zeer wel , he beha
ves himfelf very wüU
Dragen , etteren, v.to refolve int«
vuitter; de wond draagt niet,
the wound does not refolve into
matter*
I>rager, m, carrier, bearer; last
drager, porter.
Dragelijk , ^ adv, tolerable,
fuferabie,
Drag'm , ƒ tarragon.
Dragonder, m dragoon,
Dragt j/i load wh ch one carri s;
hij heeft eene zware dragt. h
has a hsivy load; zij is ter hal-
ver diagt, pi-- is halfway gom
wich child; dragt, ƒ. gewaad,
wear, garb, habit; de gemeere
dragt, the ordinary wear; dat
is eene mooiic dragt, that i\a
fine garb, thctt isa handfomefas
hionofcloathing; de dragt eener
wond. the , atter of a wound.
Drakenbloed, n, Czekere gom
fang ui s draconis.
Dralen, v, to ltnger\ tarry.
Draler m lingerer , tarrier,
Draling, f, lingering , tarrying,
Drang, ,crvwd; ik was in 'i
midden van den drang, / wa.'
in themiddle of the crowd; drang,
flraight, pref ure; drang, aaiv
perüng, coniiraira.
Drank , m drink \ potion ; dit is
een ^--ede drank this is a good
drink; eenen drank innemen,
to take a potion.
Dtas, adj. wet; hetlandligt dras,
fhe field is wet all over.
Draven, v, to tfot.
Draver, m. trotter.
Dreef i/. dtove , rr/w - blow, cr
fiurt; eene dreef fchapen ,
droye offlieep ; eene dreef boo-
men , a row of trees; bij gaf
hem eene dreef aan 't oor, he
Tfm:
Pave him a box on the ear.
Dreg ,ƒ grapple ygrapplmg-kedge-
anchor.
Drepet, n, drag net.
Dreigen , r. threaten, menace,
Drdger, m. threatner,
Dreié ng , ƒ. threatning.
Drek, m dirt, dung , dregs,
Drekkar, f. dung cart.
Drekkig, adj. dirty.
Drempel, m. threfliold, grounfel.
Drenken, v, to water , give djtnk.
Drenkeling , m, one that is
drowned^
Drenkplaats, f, watering places
Dremehar, m. loiterer.
Dreun, m. trembling r.oife,
Dreuuen , y. to make a trembling
noife.
Drentelen. y. to walk flowly up and
down.
Drevel, m. pin,
Dne, three, in drieën deelen , to
divide in three parts*
Drieeerlei, threefold,
Dr.eëenheid, f. trinity.
Driegen, y. to tack.
Dri.hoek, m. triangle
Driejarig , adj* triennial.
Uriemal'g, odj. treble.
Dfierflan, m, triunivir.
Drieponder, m. threepounder,
Dricft'il, f. three footed flool.
Drietand, trident^
Dretandig, adj, tbreeforked.
Drievuldigheid, f. trinity,
Dr'ift, ƒ. pafton, zeal, fondnefs,
affemon; zifne drift vervoert
he.n, he is carried avay hhis
paffior. . his pafwn fw^ys him f
hij deed het met eene zonder-
linge dïift, he was ytry zealous
at it , he dii it with a fpscial
eagernefs, or with a paßor.ate
concern ; drift, voortvarend-
heid , difpatch - fiight, courfe ,
alfo the pace of a f'iiing ßip,
Drittig, a ij, vU t, fioc^t'ng ; bet
fchip ii driftig, iheßiip is a drift;
driftig , haastig van hoofd, paf'
fionau; tlr.ftig, voortvarend,
m

mm