Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
w


BAL/
Baiting y taslegging, pleistering
Baiting of hulls y een ftierenge-
vecht.
The batting of a bear, beerebijt.
Baize. baai,baaijen,».CwolleftofO
To bake, bakken, vó bakedmeats
gebakken kost.
Bakeiioufe, bakkerij,
Baker, bakker, m,
A baker of fpice bread, a ^ginger
bread baker, koekebakker, m
Baking , bak fel. «.
Baking-pan, koekepan, bak
pan, braadpan, f.
Baker* s JUoyel, een bakkers-
fchop.
Laltony , uitfteekfel, uuftek voor
een huts, balkoh, n.
Bald, kaal, adj,
Smewhst bald, kaalachtig,
Bald pated, kaalhoofdig, adj,
Baldnejs, kaalheid, /.
Bale,hzz\,f,
To bale, water uit een fchip
hoozen, v.
Baleful, droevig, adj.
Balk, balk.
To balk apiop, eene winkelnering
•benadeelen; he balked him not
a whit, hij zweeg niet voor
faera , bij -bleef hem niet fchul-
dig ; I balked that city, ik liet
die flad liggen.
bal,bloot,dans, m.ballet,
«. ; tennis ball, kaatsbal; foot
ball, voetbal; toplij at hand'
hall, kaaifen; a waPiing'ball,
eenfeepbal;/«ow-^:7//j fneeuw
bal; fire-ball, vuurbal; a mus-
ket ball, een fnaphaanskogel.
hall of the eye, oog-appel.
Bili, kamer-dans, m, ballet, n.
Ballad, lied, ftraat-lied, n,
BdUarce, evenaar, m, balans,
fchaal, W'. egfchaal, /.
Ballance maker„ balans-maker ,m.
To ballance, wegen, cpwegen,
ballanfóren, v.
B.illa%cer, weger, m*
Ballancing , op weging, ƒ.
baUast, ƒ.
BAN.
3*
To hallafl, ballasten , v.
fiallaflingballasting 9
Ballifters, getralied hek, tralie , ƒ;
fialloon, windbal, luchtbal, uu
To ballot, loten, y.; balloting*
box, lot-bus,
Ballotation, lötwerping, ƒ.
Baluftrade, getraliede leuning,/.
Balm, balfam, balfem, m.
Balm, citroenkruid, «.
Balm tree, balfem boom , w» *
To bam, l)edrie2en , y. a, - '
To ban , vervloeken, y. '
Ban^ vervtoefeing, ƒ. afkondi-
ging.
Band, bef, band , m.; clean band,
fchoonc bef; bands of iron,
ijzeren banden; band of Jold*
iers, bende foldaten^ by bands^
bij troepen , iroepswijze;
train bands,- de burgerij in de
vrzpentn i band-^roU, monfter»
rol; hat'band,hoQ0binOi ;fwnd»
Itng band, zwagtel; band-do^,
bandhond,' bandrekel, ketting,
hond. •
Bander oli Wimpel, w. vaan, banier.
Bandit, bandiet, bosch roover,^.
Bandolars , kruid maat, f.
Bandy, kolf, /. raket, n. ; to
bandy together, te zarnenrot*
ten, te zanienfpannen ; b.<n y
legged, krom van beeoen.
Bane, verderf^ vergif,« ;ahanT
of human fóciety, eene pescder
menfcheltjke zamenleving.
Banes ur Buns, huwelijks-geboden^
w.; to bid, orpublipt the.bans ^
de geboden afl zen.
Baneful^\eTi}eT{e]\]k,veriiCt\g,adj,
Biiig. klap,/, flag, m» [
Po ^ang , airosfen, liaan, afff ? ^
rèn, v.
Banging, afrosfing, /.
To banifh, bannen, y.
Bunipicr , banner, m,
Banifhing, bannende.
Bant(hmerit, banning.
balling-
fchap,
Bank, dijk, m, oever- bank, f,\fea'
^ftwA,zee-dijk, m, zee bank,/.
I