Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
DOZ.
nefs.
Doorvaart, f. pßfage bv wtiUr.
Doorvaren, y, to pafs through
with a ßiip, or boat*
Doorwaden, y. to wade.
Doorwaadbaar, adj, fordable»
Doorzigt, rt,fagacity, penetration.
Dooraoeken, v. to fearch»
D JOS . A box.
Doovekool, f quenched turf-coal.
Dooven, y to quench^ extinguijb.
Dop , «. (hade, ßell, hufk ; eijer
dop, egji'piell; notendop
piell; boonen doppen, hußs oj
beans ^ bean ßiells»
D ippen, pellen , y. to fhclU
Dor, adj. day , barren, w thered;
dorre fonteinen, dry fountains ;
dorre boom, withered tree,
Dorhei-i, f, drjmfs ^ barren
nejs.
Dorachiig,fl</;. withered ^fomewhat
d}y,
D ^rp , n, vHfage, country^town,
t5 dorps predikant , m. cmntry
parfouy dorpskermis, country
fair.
Dorpel, drempel, m. threshold.
Dorpeling , m, villager,
Dorplieden,»., tov/ns men.
Dorren, dor worden , y. to wither;
de boomen b:-gisncn te dorren ,
the trees begin to wither»
Dorfchen, v» to threß.
Dorfcher, m. threfher*
D'ïrfching,/. thrtßmg.
Dorschvlegel, m. threfhing'flail,
D jrschvloer, m. threßiinr^floor»
Dorst, m. thi^ß; ik heb grooten
dorst, I am'very dry; dorst ver
Haan, dorst , to quench
thirß»
Dos, array,cloathing;
bij is braaf in den , he is
yery well clothed, he wears a
fine fuit of clothes.
• Dosfen, bleeden, y, to clothe.
Douw, m, pufl, dab.
Douwen, y. topuß, thrust, prefs ^
fqueeze,
Po^ijn, n» dozen,
DRA.

Dra, adj»quickly. Joon, loopdrx,
make haße; run quickly ^ zoo dra
als't wezen kan, as foon as
may be»
Dr^ud , m. thread; van draad tot
ciraad, thread by thread; de
draad eener rede, the thread
ofa difcourfe , or fpeech \ dratd
van't hout, grain of wood; dat
vleesch is grof van draad , that
ßjß is of a coarfe srain; ge*
trokken draad, wire; koper-
draad, bra/7j wire; goud- ea
zilver-draad, jrilt and ß ver»
wire, gold & filver-thread;
draadtrekker, m. wire-drawer.
Draagbaar,p .rtabl', that wh ck
may be carried.
Draagbed, portable bed.
Draagband, *r., belt.
Draagboom, m, carrying-pole,
fedan p< it.
Draag]'>01, n» porteia,:re,
Draagftoeljdraagzeielj m, fedzn '
li'ter.
Draai, m.twirl, turnet hij gaf die
zaak eenen anderen draai,/r« gaye
thatmatter anoth'r turn;hernada
the thing look quite, oiherwifem
Draai;>ank , f turner^s bench.
Draaiboom, m, winding -poß ,
turnpike
Draaiftroom , m, whirlpool»
Draaikuil, draaikolk, draaitlrooni,
m, wHi Ipool,
Draaiwerk, » turner's wtrk.
Draalwind, m, whirl-witd^
Draak , m» dragon,
Draaijen, y. to turn , wind, whirl»
Draaijer , m. turner.
Drabbig,ä/; thick,muddy, fogjy ^
drabWg h\^s,fiisy, or thic^- beer^
Drabbighe.d,///ric^atf/i, mudai*
nefs,
"D^zf^m.grounds. hußsygrains;dirti
eten, to feed upon hußs; draf,
m, gang van een paard , trot;
dat paard gaat eenen lenigen
draf, that horfe goes a gentle
trot
Prägen, y. to carry} wtfir$ hear