Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page

a
DOO,
dooppan, nu faucepan»
Doopen, v. to dtp, plunge,h^pti*
• zc, chiiflet.m
D')Oper, m. dapper, plunder , bap
pzer; johances dc dooper,^6/)n
the bapttfl,
Dooping, ƒ. dipping, fung
ir>g.
Door, prep., through, thorough,
ly J door nijd, through envy:
ftak hem door en door,'Ae
ranh m through ; laat m i doo<,
Ut me pafs; door elkander
vnewnh another; deeene weeV
door de andere, nne weelfuii',
anoih'.r; door de bank, C'.v
moniy,generally ;door bakken
thorongh 'y hak^d; door - hw^er
hot through; door'-leerd, \ ry
' learned ; door-loos, Vi'ry cun
nins, i door-nat, wet thruuoh
Doorbarften, y. to crack, bur fi
ajunder.
Doorblazen, y. to blow through
Doorbladeren, y. to turn oyer the
leaves, to perufe clofely.
Doorblader ng, f. perufing.
Doorblinken, y. to fiiint through
Doorboren, y. to bore through,
pierce.
Doorbreken, y. to break though;
to break in two.
Doorbrenger, m fpendthrifu
Doorbrenyng, y. dijfipation.
Doordien, omdat, ady, becaufe.
Doordringen , y to pierce , pene'
irate , to flrive through a croud
or narrow place,
Doordringend , adj, piercing , pf
netrating.
Doordringendheid, f, p^netratin,
power or quality Jagacity.
Doo'dringing, f, penetration.
Doordronken
jordronken t. p, foaked
ec.edingly irunï. terfeëlion.
DOQ.
Dobrgang, m. paßage.
,Doorgrieven, y. to tranfpUrcey
to wiiUrui tfie vety hean.
Doorgronden, y, to fcrutinize^
diye intoy fearch to the bottom.
Doorgronder, m. fearcher.
Doorhakken, y, to cieave.
Doorkomtn, y. to pajf through»
Qoorkruifcn, v, tf, travetfcy to
cruife.
Doorlaten, y, to let pafs.
Doorlezen , to read through , to
perufe, to readoyvr brief
doorlezen, to read over a letter*
Doorlezing, ƒ petufing,
Doorloopen , to run through , ecn
boek doorloopen, to perufeu
book.
Doorluchtig Hiufii i'yus^tranfm
par^nt
Duo:iuch£i^heid,/i tranfparency,
iliufi/ious birth, ferenity ; z jne
keurvorftelijke dooriuchtlgheid,
kis LUcloral highnefs.
Door eikander, adv, peil mell,
confufedly.
Doom , f, thorn,bram!Ie^doorn-
gcbt g, doornig, adj, thorny,
doornbosch, m. büß of thorns ,
d'ïornhaag, /. thornhedg:,hram-
hlc büß,
Doomachig, adj, thorny.
Doornemen, y. to reprimand, to
ch^de , to reproye, to rebuke.
Doorreizen , v, to travel through.
DoorfcWinend, aaj. tranfparent.
Dooifchiappen, V,ioerafe,toaf*
face, to blot out.
Doorllepenheid, f, craftinéjs,
ßyttfs,
Daorlhutfelcn , y, to ferret,
fearch
Doorfnijden , y, to cut afnnder.
, f. tetrer.chmentyin-
Doordruipen y. todrop through. l>ooi^Si^Ti,y. to endure, tofufer.
Doorgaans. ady, commonly. to bfar.
D«or;iaande, adj. continual. Doortogt, m, paOage, trutrch.
Doorgegraven, adj pierced, bo- Doortrapt a^fj /ly'^ crafty; door-
red.
PoorgeUoxüMo , aaj. cHrtched,
trapte fc^«lm% arrant rogue.
Doomaptheid^ f*fiywfs, cunning'