Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page

DIE.
Deugen, v to be frpod; Hi wU
niet deugen , he will not take a
gnodcourfe, A/ will not liy^hon
efily\ her deugt niet, it is
worth no hi.tgy it is good fot
n 'ihiug*
Deugniet, m, good for nothing
wr-tch, rogue.
Deun, gierg, k5r'g,<x^/. niggardly,
penuriout.
Deun, m melodious tune»
Deunheid , nearnejs , Jcraping^
nefs.
Deunt e, n. ai* in mtifick,
Dcur, f, door, gaze; doe de deur
toe , Jhu: the door; aan de deur
kloppen, to kfiock at th door ;
van deur tot deur,/rowi door /o
door; buiten deur, out of doors,
■fihroad; achterdeur, back door;
deurhengfel, n hinges of a door;
deurpost, deurftijl, w. poH of
o d^of; deurring, m. ring, or
catch Hf a ditr; deurfloi,
lock of i door.
Deurwaarder, deurwachter, m
doorkeep'r, potter, deurwaar
der, m. beadle, appaii or.
Deiirwaarderfchap, n. beadle's
vfice.
Deuvik, m, peg.
Dewelke, p''in. rel. which.
Dew'-il, conj. becaufe.
Deze', pron, thU. tbefe; deze
dag, thii day; deze lieden,
thefe people; uw blief van den
tienden dezer , your letter of
the tenth inflant.
DUken, m. deacon.
Diakonie, f deaconry.
Diamant, m. diamond; diamanten
> ring , m.diamo^td'ring; d amant
fl iper, ro. diamond-cutter, or
po . •
D cht, ged cht, «. poem.
Dichten, v» to make verfes.
Dichter, m. poet.
D chtstuk, /: poetry.
Die, pron that, thofe, die men-
fchen , thofe men ; die lieden ,
thdfe peopli; die üU^allthofe;
DIE.
fteefthei aan dien man ,give it te
that man ; grijpt d en jongen,
take hold of that boy.
Dief, f».;gaauwdi€f,
CU n nins thief ; kerkdief , r^wrr^
robber; veedief, flealer dj cat-
tle.
Diefachtig; aij,\\]k ,adv. given to
thieving, thidviß.
Diefachiiglieid, a thieyißi inclina»
tion.
Diefleider, m. thïef'taker, one
thut carries th'evee, and other
n alefaâors, to goaU
D efscfe , aäj. thhviß.
Diefftal, m, th-ft, flealth,
D emet, n dimitty.
Dienaar m. fervent, minHler \
tafeldienaar, waiter; ftads*
dienaar, ferjeant, officer.
Dienares , f, woman-fervent.
Dienen, v. to ferve; het dient
mij niet, it will not ferve my
turn; bet dent nergens toe,
it is good for nothing.
Dienst, m.fervice; dienst doen,
to be ferviceable, or ufeful to do
Jeryice; tot uwen dienst, at
your feryice ; ten dienst ftaan ,
to wait on, to tend; dienst ne- '
men, zich in krijgsdienst hege*
ven, to inliß asafoldier , robe
enrolled, lo take prefs-monev;
kerkendienst, diyine Jeryfce
Wurßiip.
D enstbaar, adj. lijk, adv, f erving ,
in bondage.
Dienstbaarheid bondage, fervt*
tude, worßiip.
Dienstbode,CT mandor maid»
fervant,
Denftig, adj, lijk, ady^ fen'ic.
esble, ufeful.
Dienftifeheid,/, ufefulnefs.
Dienstknecht ,m. feivant ,appren*
tice,
Dienstmaagdjdienstmeid,/.ïwflW*
feryantm
DienstpUgtig, adj, lijk , aav. cere-
menial, dutiful % officiottSy cere^
niQniQut%
ÉL