Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
dää,
dag.
55
ftad, 0 walk round aiout the
walls of a town.
Crpier.'w. gaoUr.
G;pres , cipresboom , cy-
p:efs» or typrefs-tree 9 cipres-
houc 5 cyprefi-^ood.
Oikel, kriog, circle,
Cicroen, m, citron, lemon, ci
iroenboom, m, lemon't^ee,
Cuer,/, guither, cHhern, lute.
Civei, n, ciyet, mufk; civetkat,
/. muß or civet-cat,
Cognosfement, n. bill of lading.
Concilie , /. councili bet concUie
van Trente, ihe council of
Trent.
Courant, krant, /. gazette.
Courantier, m, gazetteir,
DA.
Daad. f deed, faBy held
hafttge daden, heroical at"
chievemenis, met er daad, tn
deed, efftäuatlyi eene weldaad
a good deed, benefit.
Daadvaardigheid, a£iiyityy read^
inefs.
Daagbrief, m. bill of arraign»
ment.
Daalder, m, dollar,
Daan, as. waar van daan? from
whence? daar van daan, from
thence; hier van daan, frvm
thence.
Daar, adf. there, hi] was daar,
he was there ; daaraan , ady. to
as, to that, next to houdt
u daaraan, keep to that; mij
K.is daar aan gelegen, it does
concern me, wat hebt gij daar-
aan 7 what will that ayail you ?
what benefit will you reap by it?
daarbeneven, ady, befides , daar
binnen, within therey 'with
in that room , or place; daar
buiteni without that plaee ; daar-
door, thereby; daarenboven,
moreover , befides ; daarcnte ;
gen, dianegen, on the con-\
traryy in oppofition to which y\
daanusfchen, in the mean
while; daar henen. up that
way ; daama , afterwards;
daarom, therefore; daarover,
bscaufd of that, concerning that;
hij heeft daarover gefproken,
he fpoke concerning that; daar
tegen over, oyer agatnfl it;
daartoe, befides; daaruit, from
thence; daar u t volgt, from
thence follows; het is daar
uitontftaan, it took its rife from
thence.
Dadel, m. date, dadelboom, m.
date'tree.
Dadelijk, adj, werkelijk, effec-
tual , real.
Dadelijk , terftond, ady. prefent*
ly, by and by.
Dadelijkheid, f matter of f$&y
engagement,
Dagi OT dagfworden,
come day, to dawn; de- dag
korat aan, the day iS breaking
forth y or approaching; het it
boog dag, it is broad day; d«
ds^ /erloopt, de dag gaat'voor'
bij, the day declines; deie dag,
this day, to day; den ganfchen
d^, all the day /^a/; overdag,
by day-time; van c^ tot da|,
from day today; den volgenden
dag, the next day;'mde dagen
van ouds, to tha deys of old;
aie dagen, every day\ aaa
den dag komen, to come to
light y to become nutoifefi; voor
den dag komen, to appear\
iemand eenen dag ftellen, to ap'
point one at a certain day ; daags
te voren , the day before;
daags voor zijn vertrek, the
day before his departure; des an-
deren the next day, the
following day ; de anderendaag-
fche koorts, the tertian ague;
de derdendaagfche koons,
the quartan ague.
Dagboek , n, journal, diary.
Dagelijks , ady. daily; eene dag^
lijhfch^ ^'^oris, a quotu ian ague