Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
54
B Ü 11.
CIN.
fjf ho9iy fBiwder Jands, n. an acre of
"Buiten, ndj\ without, buiten boord lan r.
ÏJiiytQn, tocajiover boardi bJi-Karg, m. cUaiel, fort,
lens bai», Wilh^)ut the hjuje , m, cHiun,
buiten» lands , ahroad \ buiter Burgemeester, jw hurgomajler,
■wegs. out of the way; buitei? Burrie, /. hand-barrow.
berei, cut of reach\ bime:.Bas, ƒ.^oj: armbus, poors
gevaar, out of danger ; buiten
iïiüo, to fiand without, tj
wiyhdraw; naar buitengaan, t)
box ; hand bus, pijlol, har que-
bufs.
Bashuis, w. arfenaU
go in the country; hij is naa-lBuskruid, gunpowda.
buiten, he is gone in the co//; IBusmeester , m, maßer gunner»
try; van buiten . from without iBasfchieter , m, gunner,
fom ab'Oad; van -u ten lee jBusffel, bondel,bundle,
ren, t> Uarnbv heart; zi<h tc Buur . buurman, tn, neighb'Wr ^
buiten gaan, to tranfgrefs, to
do amifs, to be f auhy.
Buitengemeen, ai'j, cxtraordinu
ry-
Buitenhof , «. ou*ward court.
Buitenkans, ƒ p'ranifites,
Buttenkant, m, outfide.
Ba ten.jotJcr, m, jure gner»
B jiien' »«idsch , adf, foreigi,
Baitenlieden , m, flrangers, cotti^
try people,
Buicenfoori?. aij, extravagant,
BnitenCporigbei i , ƒ, extraya*
gancy.
Buizen, y, tn hoof*.
Bukken, y. to f?o-ft -»ow/j.
Kukking , ƒ. flooping.
Bul, m buil.
Bul, pausfelljke Tijf, ƒ. pop
buil.
Bulderaar, m, raying fellow.
buurvrouw, f, neighbour,
Buurfchap, buurt, ƒ. neighbour
hüod»
C E.
fiedel,/, note or bill^fcrowU
^ cocket.
Ceder, cederboom, m, cedar»
tree.
Cel, ƒ. cetl.
Cement, ciment, f, & n, (zekere
fteenkalk,) cement,
Chist, zekere Oostndifche ftof-
fen, chints,
Christel'jk, adj. chrifiian, like
a chriflian.
Christen, m, chriflian,
Christendom , n, chrifiianifm,
chrijïiani'y.
Christenrijk, n, chriflianhy.
Bulderen, v, to rage , blufler ; de Cichorei, f, dehory.
wind huldert, the wind roars.Cx^v, f, cheer; goede cier ma-
Buldering,/, rógin^, bltifiering
Rulhond, m, mafiiff.
Bulken, y. to bellow, roar,
Bulkmg, f, bellowing»
Bullebak , m, bull-beggar*
Bullepees, f, bnlCs pizzle.
Bult, m, boft, hupeh, fwelling.
Bultachtig, adj, bunchy^ bun
ched
Bultenaar, m, he that bas a bunch-
back.
Bultzak, m feaman^s bed.
Bundel, m, bundle»
ken, to makt good cheer.
Cieraad, zie fi^raad.
Cijferen , y. to cipher ^ to cjß öj-
counts.
Cijferkunst, f- arithmetick»
C jfermeester, tn, arithmetician f
maßer of arithme.ick.
Cijns, /. tribute.
Cijnsbaar, adf» tributary»
Cijsje, n» linnet,
Ciment, zie cement.
Cimbel, m, cimbal.
Ciagel, «f. eene wandeling om de