Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
p

ER'O.
UI her.
Breeuwen, y. to caulk ^ or calk,
Br euwer, m. calker»
B eidel, w. bridle.
Breidelen, y. to bridlef refrain,
B-ein, n brain,
B ei-fchool, rt,fchool for knitting,
B eifter, f, knitter.
B em, ƒ. (zeker gewas,) broom.
Brengen, i. to brine, carry; te
weeg breneen, to bring about,
to efeStuate,
Brenger, m, bringer, carrier.
Breeding, ƒ. bringing ; carrying-
Bresfe', f, breach.
Break , f, breach, rupture.
Breukband, m, trufs.
.Brief, m, letter, bill; zendbrief,
epifile; wisfeibnef, hill of eX'
change ; qpene br even, Utters
fatent; briefdrager, m, letter"
carrier; briefvvisfeling, f.mw
-tnal correfpcndence by letters\
briefje, tr, fmall .letter , note ;
briefport, n, poffage.
..Brteffhen , als een paard, y. io
neigh; briefchen,alseenleeuw
to roar, like a lion,
Bfieventasch,-ƒ. letter-cafe,
Breijen, y. to knit,
-Brij , f.porridge; brijpot
or kettle to boil porridge,,
Brijzelen, y. to ctufh into pieces.
"Brrl, m, pair of fpe&acles; bril
van een geheim vertrek, the
feat, or round hole of a privy ^
"cr cUfejlool; brilkoker, m.
fpeSacle-cafe , brilmaker, m,
fpedacle-maker,
p-iJlen, y. eenen bril^ebruiken .
io ufe fpeclaclet; hij brilt nog
r>et, he does not yet ufe any
fp evades,
Broddclarij ,\>TO^^iet\\,f. brtching,
Broddelwerk, n, bunglr^g-work,
Broddcn,broddelen,y. to bungle,
botch,
Brodder , broddelaar , m. bungler,
botcher.
B-'oecien, y uitbroeden,
to breed, hatch, as chickin.
bro.
Breeder,», brother ; broeders v«S
eene dr^gt, tweelingen t twiti*
brothers.
Broederlijk,& ady, brotherly ;
broederbjke liefde, brotherly
love.
Broedermoord, m, hroiher flaugh"
ter, fratricide,
Broederfchap , f, brotherhood p
fraternity,
Broeihen, ƒ. brood'hen,
Broeijing, f, brooding,
Broeisch, adj, broody*
BroeifeJ, n, brood.
Broek, f, fair of hreechet; zij
heeft de broek aan , fhe vrear^
the breeches; onderbroek, l^
ning drawers.
Broek, moeras,/ marfh, moor, fen.
Broekachtig, adj, marfhy,moorijh.
Broekland, n. marfh land, or
moGrifli country.
Brok, m. piece , fragment, mor^
fel ; Hukken en brokken Jcraps,
Brokje, n, little bit.
Brokkelen, y. to break into fmall
pieces.
Brokkelig, adj, brittle, broken.
Brokkeligheid, / hrittlenefs.
Brommen, y,to found; as agréât
belU
Brommer, m, buzzer.
Bron , f, fpring, well.
Bronader, bronaar, f, head'faring,
fource.
Brood, n, bread; een brood, a
loaf ; te water en te brood
zitten, to be fet on bread ard
water in a prtfon ; zijn brood
h'dden, to beg one's bread,
bruin brood brown bread ;
nieuw bakken bTOod,new bread ;
gedeefemd brood, leavened
bread , ond bakken brood ,flal^
breadroggen brood, ri« bread
tarwen iirood, w/ieaten bread ;
wir brood, whits bread;bTood*
bakker, m. baker ; broi^kr.rf, m,
bread-bafkst ; broodfuiker , ni.
loaf-Jugar; broodweger, m.
officer that looks to ths Iread

mm