Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
BIN.
Bijval, ƒ». approbationi accejfion,
i B jvoegen, v. to adjoin, add.
Bijvoeging,/", adjoiningi bijvoeg-
I fel, n, appendix, addition, con*
jun&ion.
Bijvoet, ƒ, mugworU
Bijweg, m. by^pathm
B jwerk, n, additional ornament
Bjwonen, v, to dwell with, to
cohabit \ eene vergadering bij
wonen, to frequent a mening
Bijwoner, w, neighbourbord
er efi.
Bijwoning , f. cohabitation*
Bijwoord, «. byword, adverb,
B ij zinnig, whimfical^fantajlicat.
Bijziende, adj, purblind*
Bijzit, bijwijf, f, concubine*
Bijzitten, y. to fit next unto.
Bijzonder, fpecial, ftngular.
Bijzonderlijk, ady* efpzctally*
Bijzijn, n, prefenca
B g, /. pig.
Biggelen, y. to trickle»
Bikkel, m, eockall.
Bikkelen, y, to play at cockals.
Bikken, eenen molenfteen bikken,
y. to {harpen a mlllflone.
Bikfteen, m. fione to fcower o
with.
Bil f. buttock, thigh*
Billen, v. to fliarpen, a miUflore,
Bilftok, n, buttock of beef,
B llijk , ady, jufi, qual.
B llijken , y, to approve, juflify,
BlilijKheid, ƒ. equity,
Bilzeokruid, n. herbane.
Bioden, y. to hind^ to tie.
B nder , m. bidderi boekbinder,
boek-binder»
Bindgaren, n. pack-thread.
Bindwojrd, n conjunct on,
E nding » f, binding , tying*
Bingelkru d , mercury, (^to
herb.)
Binnen, ady, & prep, within, bin-
nen brengen , y. to curry, or
lead within ; binnen gam, ^, to
fo, or -pep within; b nnen kor-
ten tijd , fhortly, within a
(hoit time; b.nnen een jaar.
BLA.

within a year; bet fchip- is
binnen , the fhip is arrived;
binnen huis, within doors ; bin*
nenlandsch, within the coutdry^
at home; binnensmonds fpre-
ken , to fpeak foftiy, to whif-»
ptr\ binnendijk, m, x ward
banki binnenkamer, /• inner*-
room , clof 'et; binnenkant, ƒ.
infide; binnenkoorts, ƒ. an
/rtuflr<//r)'^r;binDenlandschvaar-
der, m an inland trader^ or
a yeffel that trades upon tki
rivers ; binnenwaans, prep, iff
ward; binnenwateren, rivers^ or
channels; b nnenwerk,feav^
hce.
Bisdom, n* bifitoprick , diocefe*
Bisfchop, m. bifhop', bisfchops
mijter, bifiiop^s mttre; een bis-
fchops ftaf,'<2 bifliop's crofier*
Bit, n the bit of a bridle.
Bitt, bitfig, ady. fpiiefttlly , hit*
tlngly.
Bitsheid, bitHgiieid, /. mordacity^
fpitefulnejs*
Utter, adj. bitter.
Bitterachrig, adj, fomewhat hit*
ter', brterheid, f, bitter nefs ^
bitterlijk, adv. bitterly; b.tter-
wortel, m, gentUin , felwort f
gentian.
Bitterzoet, n. zeker kruid, woody
niuht fliade,
Biaam , ƒ. blame ^ fcandaU
Blaar,/, blifler.
Blaas, f.btaoder; de galblaas,
gall' bladder.
Blaasbalg, m, bellows, a-pair of
bellows,
Blaashouro, m, bugle*horn.
Blaaskaak , m. yaunt r , boafier*
Blaaskriken, y. to boalï, yau'it,\
BIa^uw ,adj, &/»«;bemehblaauw,
fky-blue', biaauwachtig, adj^
bluifli; bUauwbesfen, s, plufm
bilberries; blaauwen, y. to
blue; blaauwheid, blaauwi^«
heid, f. bluenefs', biaau«vfel,-
n, powder-blue.
Blad, tt, leuf'y groene bladen.