Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
41
BIJE.
BIJ T.
BÜ 5 prep, hy^ next to ; bij huîs jBijgalm , m,
clofebykome ; bij de ftad, «^ffrlBijgeloof, n
thetvwn; à\gi ' ' ' • •
hw ; îk hcb geen geld bij mij,
/ have no money about me ; bij
dag, hy day-time ; bij nacht, ir
trie night; bij de kaars, by
eatidte-light'M) z jne zinnen zijn.
to have hu fer fes about hm ; b
eikanderen, together ; hij win
er bij, he gains by it ; bij ge
vnlg, confequently \ bij zoo ver,
if Jo be \ bij Jometime^
4at komt niet bij, that dees n
come h&ar it ; iemand b.J z jr
woord vat cen, to take one at
his word*
Jijalrtien, CO«;, if fo he, in cafe.
Bijbel, m. bible.
^\]he\sc\i.adybelonging io the bible
Bijblijven, v. to adhere , to flick .
to keep to, to abide with, t
continue with; eene bij bl jvendt
koorts, a continuing feter.
Bijbrengen, V. to contribute, !
bring to, b jbrengen, aanhalen ,
to cite, alledf>e; eene fpreuk
nit de fchrift bijbrengen, to
cite a fentence out o1 the fcriptu-
res»
Bijdoen, v. to add.
Bijdoenmg , ƒ. addition.
Bijenangel, m fling of the bee.
Bijencellçtje, n. bee-cell.
Bijenhouder, m» àee-man, bee^
mafîer,
Biienkoning, m, king of the bees.
Bijenkoningin , y, to queen of tht
Gees,
Bijenkorf, m, beehive»
Bijenzwerm, m, fwarm of bees.
B'ieen . adif, together.
Bijeenkomen, v, to meet., to «x
femble, to convine ^ to riot^, to
come together»
Bijeenkomst, ƒ meeting , asfem-
hly, interview, conference.
Bijeenroepen, y, to call together ,
to convoke.
Bijeenroeping, f, convocation,
Bijecntrekken, v. to contraSl,
accent,
. - , fuperfiition,
na bij, Zwr/^B jgeloovig , aùj. fuperfiitiouS»
Bijgevolg, adv, confequentty
Bijhangen, y, tomagnify^ to exag"
gerate»
Bijkans, ady, almofl^
Bijkomen, y, to come to»
Bijl, n. axj hatchet.
Bijlage additional writ, adjunH,
fchedule annexed.
Bijlappen, y, to patch on, to add
carefly unto, to faflen upon.
B j leggen, V. to lay with,to lay cloCe
by ;ecne zaak bijleggen, /o cdjufi
adlfference,tofupprefsaquarrely
to compofe a rnatttr.
Bijlegger, m- een wind die de
fchepen, belet voortte zeilen,
contrary wind, or catsn,
Bijlooper, m, asftfiant.
Bijmengen, y, to inttrmix.
Bijna, ad\, almoji.
Bijnaam, m, furname.
Bijpad n. hy path,
iJijrekenen, y. to add,
Bijfchr ft, n» epigram,
Bi^flaap, m, bed'fellow.
Bjllaapfter, f, woman-bed*fellcw
alfo concubine»
Bijflapen, y, to lie with one,
B ifpraak, f. particular dialeSi»
Bnfpreuk, f proverb, edige»
Bsjfpreukig, aii. allegoücal,
Bjfprngen, v. to ufffl, to fuc
cour , to help, to aid,
Bijftaan , v to aid, aftfi»
Biiftaander , m aftflant , fiand*
er by,
B iftand, m. aid , afftflance,
Bijfter, adj. exceeding, prodigious ^
defperate; toren van ecne
bijstere hoogte, ftetple of a
prodigious height; bijster van
zinnen , addle headed
B jt, f gapor hole , cut intheice,
Biitebaauw, n. hobgoWn,
B jteeken, accent.
Bijten, v. to bite, alfo to fmart»
Bijtendïöf/y. bi ing, iharpypritkingi
B jter, m. biter.