Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
BEZ.
BIJ.
41
Bezoek, n, vifit*
Bezoeken, y. to yiftt.
Bezoeker, «. ytjitor.
Bezoeking, /• ytfitation.
Bezoldigen, y, to pay wages to a
'foidier.
Bezolding , ƒ foldiers pay, wages.
Bezonnen, adj. wetl-advifed,cau-
tious.
Bezorgd , adj. careful, fclicitous ,
concerned.
Bezorgd, verzorgd , adj. provided,
procured.
Bezorgdheid, /. carefulnefs , folli
citad^
, concern.
Bezoi-gen, V. to take care ^provide. Biechtiag, f con
Bezorger , w. provider, lieward.
Bezorging. f. providing.
Bezuiden , prep at the fouthfide ;
hezuiden \ land, fouthw2rd o-
the land.
Bezuinigen, y. to fave, fpare.
B zuniger, m he th u fpares ,
frugal manager.
Bezuinig ng , f. fparingnefs, gona
hufh 'nary „ frugal manaiement
Be/uren, y to endure; to hard-
fhif), to fuf r, to fmart for a
thrnfr; met den dood bezuren ,
to pay with the death,
B?zwaar, n. difficulty, griyance
Bezwalken, y. to make dampijh ,
foil, Jlain.
Bezwalker, m Jlaincr.
Bt zwalking , f, jlaining, foiling.
Bezwangeren, y, to get with child,
impregnate.
"Bffzwangering, f, impregnation
Bezwaren, y to burden ,grte\e ^
charge, a^gra\ate\ de tollen
bezwaren " de koopmanfchhj
veel, the cufloms are a grea-
charge to merchandizes; eenen
misdadiger bezwaren, to accu
fe, or charge a criminal.
'B'ezvizx\n%,f, burdening, charging.
Bezweerder, m, conjurer, adjures»
Besweet, adj, in a (w:at.
Bezweren , y. to adjure.
Bezwering, f. adjuring.
Bezwijken, y. to fall under the
weight of a burden 9 faint ^
languifh , to be overcome^
^ezvvxMrïgJ'.faintingylanguijhing»
Bezwijmen , y. 10 fwoon.
Bezwijming , ƒ fwooning , fwoon*
Bez jden , prep, bcjides.
Bidden, y to pray ,fuppli^ate, in*
treat, beg,
Bdder, m, fuppliant, requeper^
Bidding, ƒ, praying, fupplicaiion.
Bidplaats, f. oratory.
Biecht. f, corfepi n; de oorbiecht,
t*ie auricular cofiftfftun.
Biechten, y. to confejs*
B echtvader, m. faiher confefor*
nfiftng*
Beden, v to of er, prof er,bid $
geld bieden, to of er . or bid
momj , to cheapen; de meest
biedende, the highefl bidder, he
thsit bias the m>p io a public
ja'e; den vijand het hoofd bie-
den , to face the enemy.
Bieder, m.pu>r'rer, cheapener*
B edin^;, / ofe. ing, profering ,
cheap. ni .g.
Bier, n,\beer; biertapper, m.
al. houfe keeper; é\iT.h\er fmall
beer; bier taopen • v. to draw
beer; b erkan , /. beer pot; eene
z Ivoren blerfean, a tmkardi
btcrHelder, m. beer^crVar; bier-
kroeg, f, ale-houfe; bierkraan ,
f. tap, fop'et; b.erfteiling, ƒ.
heer ft all.
B^eracht g, adv. heer^pj; 't heeft
eenen bierzchtigen fmaak, ithas
a beeripi tafte.
Bies, ƒ, rupi, bulrupt.
Biesbosch , n hulrupi w>od.
'bieslook, f, bladed leek.
Biest, ƒ. bi.-1pings
Biet, f. b;etwortel, m, beat-
root.
Blezen, blazen als de Hangen ,
y to hifs as fnakes.
Bij, ƒ heei bijenkorf f hee*
hiye; bijenantjel, ƒ the fiing of
a bee; bijenhouder,/« beemaf-
ter; bijenzwerm, f, fwarm of
bses.