Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
4e
bez.
Bczaaijen, v. to fow upon*
Bezaaljing, /. fiAving upon.
Bezaan, bezaaRs-mast, tfu
n4zen maß, bezaanN-fteng, m
ths mizen topmaß; bezaan>
lee, ƒ th-i nutzen yard and fait
hezaans fch.^erlim , of fchoot
ƒ, th» mizen ßeet; bezaans
knikftang f, tfie mizen ftay j
ber^ans last, ƒ, the mzn
chains
Bt/.adigöbeUl 9 f. ffravity, ßa
nrfs i bezadgdbtïd des ge
|r moeds » compofurs of mi- d
Bezadigen , v. tv appeafe,
Bezeeren , v, t > 'itt.
Bezeering, hnrting,
Be zee veren, y. to wet with fpittU
to drivel.
Be/- «-.ering, f mzking wet w/t/
fpittU, drheling.
leze',eld, adj, Jealed, confirmrd
with jeals; bezegelde brief
a bond confirmed with the pu
llic feal, or a wrtt by Jeals
Vfher.by it cppiars that or^
T b the owner of a honft or la d.
Bezegelen, v. tof t one*s feal to ;
hj heeft zijn getuigenis met
iijn bloed bezegeld , /èra/ '^
hii ttfiimony with kis blnod.
Bezeilen, v to arriye byfailing;
hij heefede »laven ó.zeid, hi
is ar ivrnin tke h^^n; een wel
bezeil 1 fchip, a good jaiior , a
ßip thiit tantes his /ails wel.
Bezem , m, bioom befom , bezem
ftok, brooni'flick
Beze diiig, ambafjade^deputc
tiOJU
Bez itt-n, y,tu befet . encompnfs
edge,lac--; de plaats is bezet.
the roort s takeu up , or, tht
place is g- ifoned; z j waier
door d. n vijand bezet, iht
were encomptiffed by the enemy-
rol» met een galon bezet, pc-
tic at iced with geld or j.iyn
lace,
Be- -n, "j, f-oß'.fed; van d
dun el bezeten, pj/cfed by tht.
bez.
ideyil; een bezeten meBscli,
ademoniac, one that is pL§ejJeJ
with 'he deyiL
Bezetenheid, f beingpcfejfed with
ihe deyiU
Bezetteling . m, a foldier ofa gar*
rifon
Bezetten, r. to befet, furround,
enci>mpafs, fill up.
Bezetter, m, he that befets,
'ïezeaiiig, ƒ. a filling up , far*
round ng,
Be^erung , ƒ garrifon,
rtezeld, adj, animated; beziel«
de fchepfelen, animat d creatu,
res.
Bezielen, y. to gtye life, anima-
te.
B z en, v. to look uPon . yiew.
Bf z enswaardig, adj. & aay, wjT-
thy to be feen.
Bezig, adj, bufy, oc upie.i.
Bezigen, v. to ufe, make ufe cf,
to en,ploy.
Bezigheid, /. buftnefs, employé
fuent, 0cctpation.
Bezighouding,/, amufmer.t,
Bezi^dgen y to yitw, infpea,
Bei gtïger, m, y/<?w?r, in/pedor,
Bezigtiging, / yiewing, injpeSli-
on,
bezinken, y. to fettle^ to fin\to
the bottom.
Bezinnen, y. to jet one*s mif.d
upun love ; bezirnen , beden-
ken , tothink upon , to -xvogita^
te : ik kan het niet bezinnen
hoj h j dat heeft kunnen doen ,
ƒ cann't comprehend how he
was able to do th;t.
Bezit, fi. pofJejTion.
B«'zittelijk. cdj. p ff jfiye; bezitte-
lijk voornaamwoord, pc-ffeffiye
pronr.un.
Bezielen, y. to pofefs,
B 'ziiter, m. pofejjor.
Bezitting , f, P"Q' jjion, er.joyment,
Bezuedeiaar, m. d jiler,
Bezoe 'elen, y, to foil, de file,
Bczoe teling ,/-. foiltng , defiling ,
depUment,