Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page


BET,
Beflrrder, w. champion, eneount'
erer,
Beftrijdin?, f, encountering.
Feftr (King, f, anointing , rubbing-
Beftrooijen, y. to firaw about.
cafl. or fpread upon.
Bcft -iving, f, heduP'Pf.
Beraalhaar, ady. payable, folwabU .
fohent.
Betaald zetten, vergelden, y. H
r'pay, return, re-evge.
Betaalmeester, m. casheer»
r.-ta»en, r. to pny.
B naier, m. a p&y maflKr.
Betaling,/ payment,
Betamfn, V to b'come, bepeem'.
het beraamt hem, it becomef
him it is his duty.
Betamelijlt, adf & ady. decent.
weVb'-comiftg , feen>ly
Betamolijkheid, f. decency, feem
llnefs.
Betasten, v. to handle, tc
feel.
Betasfng ƒ feeling, ha-dling.
Beteekenen, v. to fignificati.
Beteekenis, f. ft^nification.
Beter, cmp. hefer-^ beter zijn
to be bett.r; beter worden,
gr w better; beter maken, tc
make better, tn mend.
Beteren, V. togrowhrtter, to curt
heal, recover: zich beteren, /
tn^nd one^s flf.
Beterhand, a- «tti de beterhand
zijn »to be on thi mtniirg h nd.
Beterhuis , rasphuis, a houje f>r
euring d flrcdl d people, or for
the coffiitment of debatt'hed
psifons, workh ufe, bridewel.
Bet<^ring, f. men iin%.
BeterTchap, f. am ndmenty recoy-
Beter-veren, n. he]} knowledge.
Beteugelen, y. to bridle, refrain»
BeteiigeMng, f. bridling, refrain
ing check.
Beteuterd.p «it a lofs, out of coun^
tenance, irrefolute, fpeechlefs.
Beteuterdheli, ƒ. being ptit out
of counterance.
bet.
Betigten, v. to accufe, impeach,
irifxmulate.
Bet gter, m. tfcc«/<ff, impeacher.
Berigting, ƒ. an accujing, impeach*
ing.
Betimmeren, y. to buila tipon.
Betogen, to demonjlrate; tojhowy
to clear up.
Betonie , f. betond, (a herb.')
Betoog, n. demonfl.-ation.
Betoom en, \ to bridle.
Betoomer, m. bridler.
Betooming, f b iiling.
Betoonen, y. to (hew, demonjlrate.
Be to oner, m.Jhewer, demonjlrator.
Betooning, f /hewing.
Betooveren, V. to enchant, charm ^
b*wi:ch
Betooverend, aij ch'trming, be»
witching; hQtoover\ng,f.cha''m ,
enchavtment;bQt^.ov^T\\]\Lyady.
charming.
Re rachtelijk , adv. regardable.
Betrachten , v. to endeavour,
mind, zijnen plfgt betrach-
ten , to mind one^s duty.
Betrachting, ƒ. minding, endea*
v(uring.
Re rappelen, y. to trample, or
tread upon.
Betrappen,*, to catch ,furpr}zey
entrap, iemacd op eene k'ugen
betrappen, to atch one in a
lie.
Beirapr, adj caught, furprifed.
B treden , y. to tread upon, be»
treden weg. b'aten path.
Betreffend ,adj. relatedunto, con*
cerneds
Betrekkelijk, adj. relative, having
relati'jn.
Betrekken, y. to draw, attraSt,
compajs about n relate unto , re^
f^r; verfcheidene ziken on-
der een hoofdpunt betrekken ,
to draw fever a I matters under
one head, iemand met eenen
wisfelbrief betrekken, /Ü dfaw a
bill on one.
Betrekking, f. drawing , encom*
I pofftng, reference, relation.