Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
34
bes.
h-n-'t, decree , a^»
Be^lftiK-n, vf^inc'c^e
r elude.
B-fl'iten. r. to iec'rdi, refohe.
decree, d t refine.
B?fl''rnrming, f. r foUnhr.,
Befmeren, y to greafe, /meat
anoint,
Befmering, ƒ. ^r.afing , hi-
. fm earing,
Befmet, adf^ foUuied, defiled
Befmcttcl jk, ad, c in-
Jc3:ous;ce i- - ef ettolijkf zieV
con'ag ou:, or catclung
te, 4C
diftafe,
efmettehjkheid, ƒ., eoniagioui-
n'fs-
Befmetten, r. zo defile, infecif
corrupt,
Befmctter, w. defiler,
r.efmcfiog, f defilement, i/ife^ion,
Befmeulen , v, to foil, beuavh,
r>efniiiien, dc voorhuid, y. to
■c'rrcumcife,
Befnijder, r», circumcifer,
pefnoeijen, y. to prune, hp, to
retrench . curtail, clip, impair *,
overtoilgheden befnoeijen, tf
retrerch Juperjluitief; emands
Joon befnoei'en, to curtail one^i
Vfo^ef,
Befnoeijer, m, clipper,
Befn.teijing, ƒ. prunir.g, clipping,
retrenching,
Befnot, adj, fnntty,
Befnotheid , f. fnottinefs,
Befnuffclen, y. to pry into ,
ftuf^:,
Befnnffeling, f prying into,
Befpanncn , y co put to, a horfes;
ée koets werd met zes paar-
den bcfpannen, fix hor/es w^te
put to the coach,
Befpiren, y. ftare\ to Jave
Bef jatten, bffpatteren, y, to
hedafli, to bef pat ter
Befpeu en,V, 10perceive.TenmrK,
difco\er,
Befpeuring, /. percei/r g. di'coy
ering.
BES.
Befpieden, y. to fpy, fry into,
watch,
Bcfjvetier, m, fpy, emljjary,
l5efpiedin!,/.///iirt^/, p>yins into,
WfpiegeK n , y,io/peculate, cou»
temp ate
'.elpiege end , adi, fpeculattyei
contemplative,
efpiegcl>Bg, f, fpecu'ation, coü»
t'mplatiun,
lUlpikktlen, y. ro fpeckle,
Befpikkehng, f, fpeckling,
'Ufpoelen, y, to ytfajh,
Btfpotten, y, to mock, fcof»
B fpoitclijk . adj, tidicuiout,
Ufpotter, m, tnccktr , jcofifer,
B?fpotting,/. mockiKg, js,offlng,
B'fpraakiheid, /. eloquence,
Refprek , n, agreement, conditi^jn,
Befpreken, y. to befoeak, agree;
eene plaats op een' wagen be-
fpreken, to agree for a place
in a coach,
Befprekiog, f, agreeing, he*
quta thing.
Be fprengen , befprenkelen, v, to
furink/e, povi>dtr,
Hefprenging, befprenkeling, f,
fprinkling,
Bi fpringen, v. to leap upon ,to af"
fault, invade; befpringen, als
de honden, to line, as dogs,
Befprnger, m, aS'auUer,affailer^
invader,
Befpring'ng, f, leaping upon%
fault,
Befproeijen, y. to water; de
jonge planten befproeijen ; to
waiter the young plants»
Befproeijer, m, waterer,
Befproei ing, ƒ. wateting,
P.efpuiten, y. to fpout upon,
Befpuiiing, f. jpouting upon^
jpoutiag into,
Befpuwen,y. to fpit upon,hefpeyf,
Besfen, beziën, f berries.
Best,/«;», befl;^i\% best dat, itis
befl ihnt\ zijn best doen, to ao
one's p rt, to do his beft; zijn
uiterfte best do n , to do one*s
utm ofl, to ufe one^s utmofi endear