Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
s8
AVO.
grootcn, toenemen, v.
Aiigme tatwn, vermeerdering,
toeneming, ƒ.
Attgmenter, vermeerderer, ver-
grocter, f».
Augmerting, vermeerderende.
Augur. vogel-waarzegger, wig
cbelaar, m»
To augurate, voorzeggen, voor.
fpellen , v.
Auguration, voorzegging,gisfing,f.
Augury. wigchelarij, vogel-waar-
zeggerij ,
Augufl y hoog-aclubaar, heerlijk,
groorma?tig, aJf,
Auguft, oogstmaand
Ayiary t vogelvlugt, vogelkooi,
ƒ. vogelaar, m,
AvUUty, gretigheid, ƒ.
Aulic , hoof' ch , cdj.
Aulic council, hofraad, tn*
Aumelety eijerftruif, ƒ.
Aunt 9 moei, ƒ.
Avocation, afróeping, aftrekking,
verhindering, ƒ.
To avQ'id, vermijden, ontvlieden,
ontgaan, losfen, v.; he avoids
h€r, hij vermijdt haar ; to avid
dapger, gevaar vermijden; to
myvid the kingdcm, het koning
rijk ruimen.
AyoidüèU, vcrmijdelijk, cdj,
sdy
Ayoïdance »vermijding, vltigt, f,;
not to be ayoided,onveTml}d&\i'}k,
Avoider, vermijiler, m,
Avolding, vermijding,/
AyotT'du^pois, gewigtvaniö on-
een.
To avouch, vast vcraekerco , \ e
waarheden, v.
AvoucJicr, verzekeraar, 'gewaar-
heder, m,
Avouchir.g, rtrzttennz f bevei
tiging,/.
' To avow, openlijk belijden, be-
weien, voorftaan , y.
Aynwahle, verdedigbaar, veranc*
woordelijk , ady.
4/vow*^//v,voorbed8chtelii':,open*
AUX.
^wwr, uitbrommer betuiger, w,
Ayovfry , verdediging, verantp
woordinj, /
Avowal, bekenrcnis, ƒ.
Auricle, oorlap, /.
Auricular ^ dat het oor betreft,
ady.; auricular confejßon, oor-
■biegt, /.
^ufpice, geleide, opz/gt, be-
•ftuur,
Aufpicious, gelukkig, voorfpoe-
dig , guïiftig, adj» lijk, ady.
Außere, ßraf, ftreng, ftuursch,
adj. lijk, ady.
Außer enefsy außerity, ftrengheid,/.
Auther.tical, authentiek, echt,
goedgekeurd, achtbaar , geloof«
waardig, adj.
Authentically , achtbaarliik , ady.
Author, ftichter, aanvanger, vin-
der , veroorzaker , aanregter,
aanlegger , fchriiver, m.
The author of a book, de fchrijver
van een boek 5 the author of a
fedition, de fttchter, aanlegger
van ecn oproer.
Authoritative, op gezag flennen-
de, door gezag bevestigd, adv*
Auihoritatiyely, met gezag, acht-
baarlijk, ady.
Authoriiy, achtbaarheid,/. gezag ,
n. geloofbaarheid, aanzienlijk-
heid , waardigheid, achtbare
▼olmagt,/ ; the chief authority 9
bet hoog gezag, oppergezag, one
in authority, regeerder, magis-
traat ; to put in authority, in het
bewind ftellenj printed with
authoiity, gedrukt met privi-
legie.
To authorizey gezag geven, voK
magtigen, keuren, y.
Authorizing, authorization f vol*
magtgeving , /.
Automaton, een uit zich zelf
bewegend weiktuig C^s ecs
klok.;
Autumn % berftt.
utHmnni, herfsti^chtig , adj*
jAuxiliary, behulpzaam, adj.
zflH^r kfwimjf^linf,gdrJAsfj^iJia/f for.Cfs, hulpgroepen.

i