Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
BEN.
BER.
Benadeelinv . f, damaging,
Bcnaieren, to claim , ckallenge,
lay clafm to.
Benadering, f. hying^ claim to,
BeoaQ*en , v. to giiC a name,
aennminate,
Benam'ng, f, denomination.
Bende, /i troop, band ,company .
body', crew; eene bende psar»
den voik,^ bodyoJhorfe', eene
hende ruisers, a troop of hot
femtn.
Beneden, pT:p* lel w, beneath,
under', beneden de zest en ja
noTthw^ird of the place.
Benoemen , y, to name', to deno»
mi na te,
Ueoc^cn toaim at; wat beoogt
hij ? what does he alm at,
Beooging. ƒ. aim, intention,deftgn;
wat is zijtie beooging? what is
his intcutior, '(
Beoorlogen, y. to makewir againfl,
Beoo.vten, at tlu eafl fide', beoos»
ten de ftad , eafiward oJ ths city.
Bepaald, adj. Imittd', bounded,
Bepalcïn , y. to li'&it, bound,
Repalmg, / li'/.iiation,
Jtn , under fixtcen y ars cf tf^^VBcpeilen, y. to found the depth»
naar benedengaan, togobelow; Bepeinzen, y. to meaitata ,tucortfi*
de benedenftad, the lower part
cf the toy^n, the lowtr town.
BenedenW()arts, ady, downward.
Benemen, v. to take fron, take
away, depriye.
Uenemer, m, depriyer.
Beneming, f. taking away, de-
pri ving»
Benepen ,cdj.pinched^ folicitom ,
aruxious.
Beneffens, benevenj, prep, to^e-
ther, with„ hdfidts\ daar bene*
vens, moreover,
B?neveldhcid,/, citud.nefs, darh^
nefs.
Benevelen, v, to cloud, to caß
mist, to darken.
Benevel i»^ J.cbudi s darketän^.
Bengel, m rafcal ^ firrah.
bengel, klokje, n, a bell
Bengelen , y. to ring the bell.
Benieuwen, to bc curious,
Benijden,y. toenyy,g'udge;ieminó
zijn geluk benijden , to envy one
h's happinefi; bei er benijd dan
beklaagd, b^ner . Le envied
than pitied,
Benijder, m, eryyer.
Benijdfter, ƒ. envyer,
Ben jding , ƒ enyyitg, gtuf'giig
emulation.
Benoodigd , Icenig in 'want.
Bono d gdhe d , /. want.
Benoorden the north fidt
der, to mufe ttpon.
Beperken, y to lifhit.
Bepisfen, y. to brpfs; topifs upon»
Beplakken, y, to pafte on,
Beplakk Bg, f, p.ijling on.
Beplant, adj ptanted.
Beplanten, r. tn plant-, de wallen
met gefchut beplanten
the canon on tbe walls»
Beplanting, f. plantation0
Beple fteren,y. topLiijier^toplafler.
Bepleiten , y. toplead, to dijcufs,
Beplu'md, adj, trcficd, coppedy
adorntd with fsc^thers,
Bepluimen, v. to fiick, er adorn
with feathers.
Bepraten, v,to perjuade; cajole,
whsedle.
Beproeven, v. tu try, makea tiiaL
Beproever, m, trier.
Beproeving, /. trial.
Beraad, n, dMeration; in beraad»
nemen, totakeintodeliberation,
Beraadftagen, bertiadflaan, y, to
deliberate, co^fult-
rieraadrtasiog, f. deJberation,
Beraden ,y.to conft ier . to delib-
erale', ik zal er mij op be-
raden, ƒ wui coni dtr itwel
beraden, adv. wcll-advifed.
Beramen , v, to oppoint, delib"
erate ; een middel beramen ,
\G app'jint means, to think cf an
expedïent.
tiorthwinx i üenoorden de plaats,. erd, berder. XLyn,b ard\ te bef-