Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
wr^

bek.
bek.
ßckJag^Ä cnmplamt,lamentaOoTh
Ikklanc, aäj, cuflomed, een w< i
beHauie w nkel, cuflomeJ ß p.
Beklappen,verkJikken,!* to betroy,
Beklapper, m, betrayer.
Beklapping , ƒ. betraying,
Bekleedxng, f. clothing, enduing.
Beklemd, adj, anxious , per*
plexed.
Beklemdheid, f. Anxiety, per*
plexity.
nen, to know a woman, to hare Beklimmen, y, to climb upon\de
carnal knowledge of her, muren van eene ftad beklim-
Bekennitjg , ƒ. confcßion , acknow* men , to fcale the walls ofa town,
ledgment. Beklimming, ƒ. climbing upon.
a familiar friend of mine.
Bekend maken, y. to notify, oc*^
q^iaint, give rotice, adyertife,
ftgnify.
Bekendmaking , f. notification ,
adyertifement
Bekennen . belijden, v, to confefs,
bekennen erkennen, v, to ack»
nowladge; h j wil rijne misdaad
niet bekennen, he won^t confefs
his Clime; eene vfouw beken
Bekendtenis, ƒ. confefjlon.
Beker, m, cup, chalice , beaker
Bek jken , y. to look at; to look
into,
"Bekijker, m, fpectator.
Bekijven, v. to chide,
Bekijver, m. chider.
Bekken, r. bafonfcheerbek-
ken, barber^s bafon.
Bekkeneel, herfenpan, n, fkull,
brah'pan,
Beklagelijk, adi, & ady. lament-
able , deplorablé, woeful,
Beklagelijkheid , ƒ, lamentable-
nejsm
Beklagen , r. to complain, lament,
bewail, regret, rue; iemands
rouw beklagen , to condole with
one, to exprefs one^s fo'ro^ to
one for fome d'^jafl-r ; h j be
klsagde den ronw bij haar over
den dood van hare moeder, A."
condoled with her jor the death
of her mother.
Beklagen, aanklagen, y. to accufe.
Beklager, m. complainer, lamen
ter , accufer.
fcalade-
Beklijven, y. to lafi , continue^ to
pick fail.
Beklotteren, y. to foul, to dir-
ty,
Bckneldheid, f, pefpUxity,
Beknellen , y. to pinch, togrieye,
trouble.
Beknibbelen , v. to haggle; be-
knibbek-n , haarkloven, to
cayil.
Beknopt, adf, fuccinSi, compendi»
ous, fhort; beknopt verhaal,
fhort narriyaie,
Beknoptelijk, adj. cowpendiouffy.
Beknoptheid , f. fuccinSinefs,
Beknorren , y. to grumble at.
Bek ome Iijk, adj, that which may
be had eafily, obtainable, reco*
\erahle.
Bekomen, y, to get ^ receive; Ik
heb nog geene betaling kunnen
bekomen , J haye not been able
to get ar.y paymrnt; zijn geld
weer bekomeii, to recover one^s
money; wej moge het u beko-
men , much go'jd may it do you.
Bekladden , y, hedawb ^ bedafh, bt-J^aVa* merdhe d,/ anxiety ^heay
fpatter, blot; zijne kleederea' iuefs of miud^ concern.
waren met ftiik beklad, hisBtkoming f. acqoifition; acquir*
clothes were befpattered wtih ing, obtaining,
dirt; bekladden, belasteren , Bekommerd, adf. unéafy, anxious,
afperfe, be fpatter, flain. Bekommeren ,y. to incumber ,t\Q\x
Bekiadder, m,ßanderer;defamer.
Bekladding, ƒ. afperfion^ befpat!-
tering ^ jiaining.
bekommeren, to trouble Qnt*s
felf, to take thought^ to be foli»
ciiout, to h4 conctrned.
I