Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ä4
BEH.
te, to value,
Begroating. /. eßimatwn,
Regri pellik , adj. comprehenßve.
Begrijpen , y. to comprehend.
Begrijpen, bevatten, y. to appre-
hend , conceive , underßand ; ik
begreep de zaak dus, I conceiy
ed the matter thus»
Beguichelen, y, to beguile,
Bwgunftigen .y, to favour y gratify,
countenance,
Begunftiger, m. favourer, encou
rager,
Begunftiging, f gratification, fa
your ing.
Begjjn, /. a nun,
Begijne ra f, eene rt aan do
bezaansmast, crofs'tree yard
of a maß.
Behagelijk, adf, & ady, pleafant,
agreeable.
Behagelijkheid, ƒ, agreeahlenefs,
delightfulnefs.
Behagen, v. to pleafe, like; 't
behaagt mij gansch niet, I do
not like it all; / am not at ali.
pleafed with it; ik heb geen be
hagen daarin,/^(7«o/
Behager, m pUafer,
Behaging ,/• pleaßng, compliance,
complacency,
Behaltn, y. to draw into, to
prevail.
Behalen , verkrijgen , y. to ob
tain, get; de zege beha-
len, to obtain the viäory.
BehaJing, ƒ. a drawing into,
obtaining.
Behalve , prep, except, fave.
Behalve dat, beßdes, moreover.
Behandelen, y, to handle, manage .
treat; men moet zulke zaken
zeer omzlgtigUjk behandelen,
one muß treat fuch matters yery
circuwfpeSlly.
Behandeling,/, handling, treating,
managing,
Behandi^ien , y, to deliver, to hand
over-
ehandiging, f, deli\ering.
Behangen, y, to hang about, to
BEH.
adorn; eene kamer behangen, /o
hang a room.
Rehangfel, n, hangings , curtains,
a fuit of hangings,
Hehartigtfn , v. lo mind, endeavour^
to tak.e care of
Behartiger, m, one that takes di*
Huent care,
Behart ging, ƒ. endeavour, a care'
ful minding,
Behebt, adj. fuhject, liable io,
met kwalen behebt, troubled
with difeafes,
Belieeren, y. to manage; to ad-
minister.
BeJieerfchen, y. to govern, rule ,
domineer,
Beheerfching »/.g'oytfrnmg', domi-
neerirtg,
Rehsiinen, y. to enclose,
Rehe pen, y. to make a fh'ft.
Behelzen , y, to contain; wat be-
helsde den brief? what was the
contents of the letter.
Behendig , adj handy , dexterous ,
clever,
Rehend^heid, /. dexterity,
Behend'glijk,ö<^y. dexieroufyyCh'
Behoeden,y. to keepyprefetve^fave.
Behoeder, m, keeper, preferyer,
Behoeuing, f, keeping» prefervtng.
Behoefte . behoeti-gheid, f, nood-
druA, m. neceffarifS.
Behoeftig, adj, lijk, adv. indi-
gent. needy ^ poor; behoeftige
menfchen, inaigent ptopU,
!5e!ioeve, prep, ten mijnen be,
hoeve, in my behalf.
Behoeven , y. to fland in need »or
to want; wij behoeven uwen
raad niet, we don *t want your
counfel, or advice ; gij behoeft
morgen niet te komen, you
need not come to morrow; men
behoeft dat niet te doen, one
is not bound to do it,
Behooren, y to become, belong,
pertain; hij behoorde zoo niet
te doen , he ottght not to do fo;
gij behoort te denken