Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
beg
beg.
«3
jBeesiachttg worden, to become a
1 beifi • to frrov/ brufß.
Beestachtigheid , ƒ. btaßUr.e/f ,
brutality.
Bce.stdijk. adj beaflly, brutipi.
Beestemarkt, cattle-market.
Beestenhol, n, a den, ot cave for
heafts.
Beestenherder, beestenhoeder, m
herdfnian.
Becjitcnkamper. w. one that fights
with wiid he/iß^.
Beet, f. bit. murfel; beet broods
morfA, or bit of bread.
Beete, biet, /. beet, a root.
Bef, ƒ. band, cape; de bef
van eenen mantel, the c^ipe of a,
cloak.
BefiMDd, adj. renownd, famous.
befaamdheid,/, renown,
Befamen, v. to make renownd.
Begaafd, adj, gifted, endued, qua»
lifted, met verftind bogaafd,
endued with underfiandtng.
Begaafdheid, f, endowment, acqui
ted part%.
Begaan, bedrijven, v. to commit;
üveró>el begaan , to commit c*
dultery\ begong, beging, cow-
mitted y p p
Begaan, beloopen, v, to reach by
walking; gij kunt die plaats
voor den avond niet begaan,
y 'U cannot reach that place be
fore night; laat er mij mede
begaan, leave it to me: hij heeft
ecri* 4oodflajï begaan, he has
committed a murder.
Begaven , v, to endue , endow.
hij *bad eene groote begeerte
om haar te zien, hi had a great
defire to fee her ; op zijne be-
geerte , at his requsfl.
Begel'.ker, m. a mocker , banterer,
Begekking, f, a mocking,fearing.
Begeven, v, to betake , to repair,
refort i zich naar de ftad bege-
ven , to go to the ay, to
fort, or repair to the town ;zic!i
tot de Ptteroefentng begeven»
to give one*sJélf to jiudy.
Begeven, verlaten, v, to leave%
rail.
Bejzeleiden, y, to accompany; to
conduSl.,
Bfijenadjgen , y. to ghe gra:e ; re
favour.
Begieten, y, to water,hifprin\U,
Beidcter, m waterer.
Begieting, ƒ. watering , fprInkling,
Bi^iftigen, v, to endow.
Begiftiger, m donor, the beflower
oj a donation.
Begiftig ng ,ƒ. donation, the bjfiê*
wing ofa gift.
Beg n, n, beginning.
Beginnen , y. lo btgin , commencc,
Beginfel, n, commencement, bc^
git-ning,
B»g nfel, grond, principU; hij heeft
goede beginfelen ingezogen,
he i$ endued with good principles }
de beginfelen van *t Latijn, ths
rudiments of the Lr.tin toniue.
Begluren, y. to leer at\ to ogle.
Begraafplaats, j. burying-place.
Begraven, y. to bury, p. p buried\
het I jk zal morgen begravtn
worden , the corps is to be bur*
Begeelen , v, to make yell:w,
Begeereo , v. todeftre ,coyft\ wat ied to mornw.
is uw begeeren . what^s yo»/'Begrafen s, f, a burial,
drftret gij zult aiet begeereo JBegraver, m, burier, undertaker*
thou fhali not covet. jBe^ravng,/. burying, irtierment^
B'geerlg, adj d-.firous, coyetous,[QcsTip, n. capacity, co^-prefun*
Bsgeerighvid , f. coyetoufnefs.
Begeerlijk, adj. covetous,greedyi
a'fo dcfirab e
Begeerlijk, adv. covetoußy.
Begeerlijkheid,/, covetoufnefs, iuft.
fion, appreh^nfton ; fnel begr p ,
quick app eh-rifion I gering be«
grip, mean cjpacity ; kor( ^
grip, abridgem/ut, abftraä,
Jiegroelien, y to overgroye.
»egetrte , f, deßre, requeßyWHi i^negiQOiCü , v, to efiiPHtte^ tom