Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
21
BEE.!
bee.
den, f/ ha thing of no conft-
HuviCé,
Be^iU'denUj ƒ. ftgnffication, import,
Berluider . m.figt ifier, explainer.
Beduiding, /. a fignifyittg, e.f
plaining,
Bfdudfel, n. fignificatior, por
tant.
Bedunken, n, opinion; mijns be*
duakens, in mv opinion
Bed ver war I, m, h^d fellow.
Bed vriendin , gemalin,/, confort,
wife.
Bedwang, n, conflraint, force; wi)
h?t>ben hem nu in cms be
dwang . now we have him at out
cow mard.
Bedwelmen,y. to flupïfy, to trakc
dull,
Bedwclmand, adj, fiupefnSiious,
Bedwingen, r to conflrain^ re-
frain , force,tame; zijne drift be-
dwusgen, to refrain one^s paf
Bedwnger, m, reflrainer.
Bedwinging , f. rejlraining.
Bedwongen , pari, rejlrained^ re-'
frained.
Bed;jken, y. to inclofe with banks,
or dikts.
Bedijking,/. incloft>g wVh dikes.
Bedijkt land, a country inclofed
tsith dikes»
Beeedigen, y. to affirm with an
oath, to fwcar,
Be?édigd , fworn; een beSedigd
perfoon, a Cworn perfon.
EcHedlging , /. affirmation with at.
9ath»
Beek, f. brook.
Beekboom, (zeker kruid J m.fea-
purjlain, or brook lime.
Beeld , n. image, jlatue; gcftie-
dene heelden; graven images i
marmeren beeld, marble fiatue.
Beeldendienaar, m, idolater.
Beeldendienst, m. idolatry.
Bieldhouwen, y. to carve images.
Beeldhouwer, m. a Jiatuary, car-
f0n
Reeldhouwerij, /. carvers work*
Jhop.
Reeld inijden, y ,to engrave i ma sres*
Beeldfnijder, m. an er.graver,
Bceldfprakelijke teekers, hitro*
glyphKks.
Beeldftormen, y. to break down
imaees.
Beeldftormer, m. iconoclast.
Beeldt^'nis, n. figure', efigyi
image.
Beeldwerk, n imagery.
Beemd J ƒ meadow, field.
Been , n, bone; een been kna-
gen , to pick a bone.
Been, n, leg ; de kuit van het
been ; the caV of the Ug; op de
been, on foot; op de l>een zijn,
to be (landing, to be walking ^ to
be on foot . zich op de been hou
den, to continue to be up', cen
leger op de been houd-^n , to
keep a fianding army; krijgsvolk
op de been brengen; to raife
forces^ het g'aauw was op de
heen, the mop went up and
d:)wn in a tumultuous manner,
Been3Cht:g, beenig, adj.; bony, full
of bones.
Beenen, legs.
Beenderen 1 bones*
Beenhakker, vleeschhouwer, m. a
butcher.
Beenhirts, n.a bonehoufe ^ ofuary.
Reer, m, hs:r.
Beer, het mannetje van een var-
ken, bore ; lleenen beer, a brick*
bank, mole pier,
Beereklaauw, (zeker kruidJ^^arj-
foot,
Beerenhu d , /. a hears fkin.
Beerealeider» m. bearward.
Beerin, (he bear.
Beerwortelj/.(ieker kruid,
nel, new.
Beest, n. beafl, wild beest, wild
bealli lastdragend beest, beaff
for carriage, iikeamuleorfump»
ter^horfe.
Beestachtig, beestig, aij, beafl^
brutifh.