Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
bed.
BED.
II
a mhifler of jlaie,
B?<liende, m* an officer.
Be<lieijen, v. to minifler , admi-
rtilieri zich van iets bedienen,
to make ufe of a thing; zich van
eene gelegenheid bid enen , to
lay hold >f any opportunity; ik
bediende m j van hem yJ made
ufe of him , I employed hm ; ie
mand in eene ziekte bedienen,
to affifl one in ftcknefs*
Bediening f. miniftry ,admini(lra
tion, ('ffice.
Bediüen, y. to find fault with yto
r^Toye.
PedilUr , m. csnforious man.
Bedilziek, bedilachtig, adj. cenfo'
riotts.
Biding, n. agreement^ condition.
Bediogpunten, articles of agree-
menc.
Beain^'.-n, y, to agree, bargain;
jiip'-ilate naauw bedingen, to
chfapeu»
Ceddelftken, r. a fheet for bed.
BedJegerig, adj. bed rid.
Bedotten , bednegen, v. to cheat,
i'lZen.
Bedoelen , v« to aim at.
Bedompt, arf/, damp, dampiflt;
foggy, chfe.
Be<{omptheld, damplflmefs,
Be.iorgen , adj agreed, bargained
Be lp>n ,/. warming-pan fire-pan
Bedragen, beloopen, y, to a
mount; hoe veel bedraagt het?
. htw ^nuch does it come to ? be*
dragende de fomma van . . •
amcur^ting to the fum of .
Bedragen, befchuldigen, y, to
accufe.
Bed raai jen, y, to envelope, to ew
tangle,
Bedregen, y. to threaten, to
menace.
Bedreiging, threarning , menace,
experienced,
adyi fed.
Bedrevenheid, f. experience,
Bedr.egachtig, adj. ^lyen to cheat-
■ing.
Bedriegen, y to cheat, cozen, de*
ceive, beg^nh; gi] bedriegt u,
you an mifl iken,
Bedriegelijk, adj, deceitful^ frau*
<iuleiit.
Bedriegelijk, adv. deceitJully,
Bedrieger, m, a cheater, cozener ,
beguiler.
Bv'driegeiij, f, a cheat, cheating
trick.
Be:ir eging, ƒ a cheating, cozen»
ng, beguiling,
B drio^Ur . f, a woman cheater f
or cozener,
Bedriif, n.etü; deed ,fadl, trans*
adtun, atchievement.
Bedrijven , y. to commit; to aB ;
to perpitrate.
Bedj oefd , adj. fad,forrowful, af'
flicted, grieved.
Bedroefdheid, /./flrf/itf/x, forrow
fulnefs, grief.
Bedroeven, y. togrieye, tomake
fad or forrowful, to affliB ; het
bedroeft mij zeer, it grieves me
exceedingly,
Bodroever, m. troubler; hij iseen
• hedroever van z jne ouders , he
caufes his parents much grief.
Bedroeving, f grieyirg.
Bedrog. n, a cheat, deceit; op
bedrog uit zijn, ta have a d9*
ftgn to cheat.
Bedrukt, bedroefd ,adj.d:flrefei,
pfr.ftye , hea\y^ fad.
Bedrukthe.d,/. dipefs,heayinefs^
for row, faduefs.
Bedftede, ƒ abed, bedflead,
Bedftroo , n. firaw belonging to 0
bed,
Beddetijk, n. bedtike.
Beducht, adj, afraid, apprehenpyt^
concerned.
Beduchtheid tf.fear ,apprehenfion.
Beduiden , y. to ftgnify, import,
tobetoken,ffxplainibQdw(S\itt mi)
eens ter deeg, explain it clearly
to me: wac beduidt dat? what
does that jiguify ? what is the itn^
port of that? what is that forf
bet heeft gaosch oiet te beduh