Boekgegevens
Titel: Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Auteur: Janson, Baldwin; Pijl, Rudolph van der
Uitgave: Dordrecht: Blussé en Van Braam, 1819
Nieuwe dr. ; 1e uitg. 1795
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-444
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200016
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde, Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Engelse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Engels, Woordenboeken (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw zak-woordenboek der Nederduitsche en Engelsche talen = A new pocket-dictionary of the Englisch and Dutch languages
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
bed.
bed.
Bazuiner, m, a trump^tter, IBeddemaVer, beddeverkooper, m.
Ba^Inning, ƒ, the founding of a\ an upholfter.
trumpet.
Beademen , v. to breathe upon.
Beambte , nu officer.
Beangst ^ adj, anxious, friohtened,
Beangften , y, to frighten, to make
afraid,
Beangftigheid, f. anxiety
i?eantwoorden, v, to ar.fwer, reply.
Beantwoording, f, an anfwer,
reply,
Bebl<>ed, <ulj bloody,
Kebloede baaden, blo^dy-hands.
Bebloeden,, V. to bleed upon, t'
make bloody,
Bebolwerkeii, y. to con.pafs with
bulwarks.
Bebouwen5 v. to huiU upony alfc
to cultivate; bebouwd land v tilt
ed groundi bebouwde akkers,
planted fields,
B^.-«. bed; een bed van blot.
men, a hed of flowers.
Bedaagd, adj, ancient, aged; eei
bedaagd man, an ' aged man
eene b^aagde vrouw, ana% i
•woman*
Bedaardheid , f, fleadinefs, caln?-
nefs , fedatchefs , tranquillity ,
mode fly,
Bedaauwen, lo bedew, v.
Bedacht,tf/y odvifed^circumfPeB.
Bedacbt, overdacht, nagedacht
confidtred, beihovght.
Be'achtelijk, adj. udvifedly,
"Bedachrzaam , adj. confvUrate,
cireumrpeS,
Bedacbtza - circumfptHxe».
B edacht zame 1 • i k^/. c(>r> fide tc tely,
circumpp'.êtly , detib^ratüy.
Bedammen, y, to dam up,
Bedampen , v. to fpread vapours ,
to flreanu
Bedanking, /. thanking.
Bed iren, to appeafe , y.
Bede , f, petition, fi ppHcation, re^
qneft; ter bede van hem , ter z j-
ner bede. at his requeR.
Bededag, m.faßday, pray-r-day.
Bedeeld, adj, hTving received a
piare, fupply^d,
Redeelen, y. toßureout. diftr'fbute,
Bedeelmg, f. dijiritrution, difpen--
fction.
Bedekken , y. to coyer ; to hide , to
conceaL
Rcdektelijk, adj. fecretly, hiddenly.
Bedelaar, m, beggar,
B~defares, bedelaai-fter, f, woman
b^esar,
BCfielarij, f, beggary.
Bedelen, y. to beg ; gaan bedelen ,
to go begging.
Bedelmonnik , m, a begging friar.
Bedelzak,«, beggar s ba^; van den
bedcl2Ak leven, to live by beg*
ging ;tot den bedelzak gebragt,
reduced lo beggary»
Bedenßen, y, to think on, confiäer ,
meditite,diyife,contriyc ,bethink 9
rfmember, excogitate; iemand
rijd rot bedenken geven, to gi-
ve one time to think on ; ik zal
't in bedenken geven, VU take
it into conftderaiion; eene leugen
bedenken, to invent a lye,
.iedenking, f, meditation^ recolr
leäion.
Bedei'f, n, ruin, perdition; hij
loopt in zjd bederf, he runs
into h's ruin»
Beaerfet'jk, adj, corruptly.
Bederven, ^f,fpoil cxyrrnpt, wafie ;
hct kwaad gezelfchap bederft
hem, bad company fooi is him \
laat de fpijs n'et bederven , do
not let the mtai be fpoilei.
Bederver, m, fpoilfr, currupter,
Bèdennniï, f.fpoHing^ corruption.
Bedaren, y. to calm , to quiet; r^Bedeftond ft t hour j or prayer,
fiill; to agpeafe; to pacify; /«■ Bedevaart ,ƒ. piV^r/m^gf.
moderate; to fettle. Bedgenoot, m, bedfellow,
Bedoing,/. bedafng, ;Bedienaar, m, aminijier, admini'
Bedkleed, rucottnterpane, bidcïoJiii flrator ; een bedienaar van ftaat ,